Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje darbuotojams bei įstaigų vadovams dėl veiklos vykdymo (nuo gegužės 25 d.)

2020-05-25
Aktualijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD), remdamasis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” Nr. 207 (aktuali redakcija su  pakeitimais) pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo nuo gegužės 25 d.
Nuo pirmadienio - gegužės 25 d. jaunimo darbuotojai gali pradėti teikti atvirojo darbo su jaunimu paslaugas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje vykdymo patalpose.
Kadangi šalyje vis dar paskelbtas karantinas ir koronaviruso pavojus yra realus, tiek su jaunimu dirbantys asmenys, tiek lankytojai, norėdami likti saugūs, turi imtis visų atsargumo priemonių.
Nors centrai ir erdvės pradeda veikti, primename, kad vis dar saugiausias variantas – paslaugas ir toliau teikti nuotoliniu būdu. 
Nuo gegužės 25 d. paslaugas jaunuoliams galima teikti, pasirenkant vieną arba dubliuojant kelis iš žemiau pateiktų būdų:

  • Veiklų organizavimas viduje

Rekomenduojame organizuojant darbą įstaigos viduje atsižvelgti į turimų įstaigos patalpų skaičių, plotą ir žmogiškuosius išteklius. 
Viduje darbas turėtų būti organizuojamas: 

  • Teikiant individualias konsultacijas, laikantis saugaus atstumo ir higienos reikalavimų;
  • Jei vykdomas darbas grupėje su jaunimu (t.y. struktūruota veikla), tai joje turėtų būti  ne daugiau kaip 10 jaunų žmonių ir grupės sudėtis negali keistis.

Rekomenduojame jaunimo darbuotojams stebėti ir riboti lankytojų srautą. Jei norinčių dalyvauti daugiau nei gali būti patalpoje vienu metu, įstaigos vadovui kartu su jaunimo darbuotojais rekomenduojame sudaryti grafiką, pagal kurį paslaugas galėtų gauti dauguma pageidaujančių žmonių arba didesnių grupių veiklas perkelti į lauką.
Suprantame, kad ši rekomendacija pažeidžia atvirojo darbo su jaunimu principus, tačiau saugumas ir laikymasis Vyriausybės nutarimų yra šiuo metu svarbiausias.
Siūlome, kad įstaigos viduje atsirastų nauji susitarimai su jaunais žmonėmis, kol yra laikini apribojimai. Jaunimo darbuotojams siūlome informuoti, nuraminti lankytojus apie pokyčius (chat, facebook grupėse ar kita), jog siekiant saugumo, prevencijos bus ribojami lankytojų srautai įstaigos patalpose.
Atkreipiame dėmesį, jog patalpa, kurioje vyks darbas grupėje su jaunimu būtų tokio dydžio, kad kiekvienam joje esančiam žmogui tektų 5 kvadratiniai metrai ploto, o atstumas tarp žmonių būtų bent 2 metrai (pvz. 50 kvadratinių metrų patalpoje gali būti ne daugiau kaip 10 asmenų (jaunimo darbuotojai ir jaunuoliai). Jei kambarys ar patalpa mažesnė – atitinkamai mažinamas ir dalyvių skaičius (pvz. 30 kvadratinių metrų patalpoje gali būti 6 asmenys vienu metu (jaunimo darbuotojai ir jaunuoliai). Jeigu įstaiga turi daugiau patalpų ir jose gali būti išlaikomas rekomenduojamas plotas ir atstumas tarp žmonių, tai vienu metu gali vykti kelios darbo su jaunimu grupės. Pvz. esant keturiems jaunimo darbuotojams ir turinti keturias skirtingas erdves įstaigos patalpose - gali vykti darbas su 4 jaunimo grupėmis tuo pat metu, jeigu yra nuspręsta, kad tokio pobūdžio veiklai nėra galimybių persikelti į lauką ir galima užtikrinti, jog grupės nariai tarpusavyje nesusitiks. Tarp skirtingų grupių veiklų turi būti užtikrinama bent 10 minučių pertrauka, per kurią patalpos išvalomos ir išvėdinamos

  • Veiklų organizavimas lauke

Rekomenduojame, atsižvelgiant į oro sąlygas, kaip įmanoma daugiau veiklų, individualų konsultavimą bei vasaros laikotarpiu vyksiančius renginius perkelti ir organizuoti lauke (pvz., finansavimo konkurso ribose numatyti krepšinio turnyrai, filmų vakarai, įstaigos suplanuotos šventės ar kita) .Lauke vykstančiuose užsiėmimuose riboti dalyvių skaičių iki 30 asmenų, užtikrinant visas higienos normas ir saugaus atstumo reikalavimus (kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų).

  • Veiklų vykdymas nuotoliniu būdu

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos, kurios vyko nuotoliniu būdu, naudojant įvairias elektronines platformas ir toliau gali išlikti kaip vienas iš būdų dirbti su jaunu žmogumi. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis.
Darbą nuotoliniu būdu rekomenduojame ir toliau organizuoti, remiantis mūsų parengtomis rekomendacijomis: https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/rekomendacijos-atviru-jaunimo-centru-atviru-erdviu-darbuotojams-ir-vadovams-darbo-organizavimo-karantino-metu
SVARBU - jei centras ar erdvė turi galimybę, kad vienu metu dirbtų keli darbuotojai, rekomenduojame veiklas ir užsiėmimus paskirstyti organizuojant skirtingais būdais -  įstaigos patalpose, nuotolinėje erdvėje ir/ar lauke.

Bendrojo pobūdžio reikalavimai:

Įeinant į patalpas informavimas ir patikra
Informacija apie asmenis, kuriems lankytis negalima ar nerekomenduojama, lankytojams suprantama kalba turės būti pateikta dar prie įėjimo į centro ar erdvės patalpas. Atsižvelgus į lankytojų poreikius, juos informuoti siūloma lengvai skaitomu tekstu, paveiksliukais ar žodžiu. Taip pat dar stovėdami prie durų lankytojai sužinos, kad reikia dažnai ir kruopščiai plauti rankas, kaip taisyklingai kosėti ir čiaudėti, kad būtina patalpose būti prisidengus nosį ir burną. 
Čia pat rekomenduojama matuoti įeinančiųjų temperatūrą, turi būti suteikta galimybė dezinfekuoti rankas.
Duris atveriančiose įstaigose nerekomenduojama lankytis vyresniems nei 60 metų asmenims ir sergantiems sunkiomis lėtinėmis ligomis. Sunkių lėtinių ligų sąrašas: https://bit.ly/3cD6ore 
Į patalpas negali būti įleidžiami ir turintys galimos infekcijos simptomų – karščiuojantys, kosėjantys, čiaudintys ir panašiai. 

Saugos priemonės ir higienos normų laikymasis viduje
Kai bendraujama gyvai, būtina imtis saugos priemonių: dengti burną ir nosį, laikytis atstumo, užtikrinti galimybes šiltu vandeniu ir muilu nusiplauti rankas, reguliariai valyti, vėdinti patalpas, dezinfekuoti paviršius, sureguliuoti lankytojų srautus ir panašiai. 

Maitinimo organizavimas, veiklos, užsiėmimai
Organizuojant maisto gaminimo edukacijas ar renginio metu vaišinant lankytojus labiausiai rekomenduojamas variantas – maistą patiekti į tą pačią patalpą, kur vyksta užsiėmimas. Maitinimo negalima organizuoti švediško stalo principu. 

Darbuotojų saugumui užtikrinti
Tarpusavyje nesimaišyti reikia ne tik atskiroms centrų ir erdvių lankytojų grupėms, bet ir darbuotojams. Tarp darbuotojų turi būti vengiama fizinio kontakto arba jis turi būti trumpas: kažką paduoti, parodyti, perduoti. Siūloma, kad kontakto laikas nebūtų ilgesnis nei 15 minučių. Darbuotojų darbo vietos turėtų būti nutolusios viena nuo kitos per metrą ar būti atskirtos pertvaromis. Kai tai neįmanoma – siūloma išnaudoti kitas patalpas, pavyzdžiui, posėdžių sales, valgyklas ar kitas turimas patalpas.
Dirbti įstaigose gali tik ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių  neturintys žmonės: tai yra tie, kurie nekarščiuoja, nesloguoja, nekosėja, neturi apsunkinto kvėpavimo. Jei paaiškėja, kad darbuotojas užsikrėtęs COVID-19, iškart būtina informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kurio epidemiologai nustatys  kontaktinius asmenis, kurie izoliuojami 14-ai dienų. 
Rekomenduojama, kad rizikos grupei priklausantys darbuotojai dirbtų nuotoliniu būdu. 
Jei centro, erdvės darbuotojai ar mobiliosios komandos lankytojams teikia pavėžėjimo paslaugą, automobilyje turėtų būti išlaikomi 1 metro atstumai tarp žmonių. 
SVARBU - primename, kad rekomendacijos suformuotos atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą (su pakeitimais) bei Sveikatos apsaugos ministro pateiktu Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. 
Įstaigų vadovams rekomenduojama supažindinti jaunimo darbuotojus su pateiktomis rekomendacijomis ir nuspręsti dėl bendrų susitarimų įstaigos viduje bei apie tai informuoti lankytojus. Jeigu savivaldybės lygmeniu būtų teikiamos kitos rekomenduojamos nuostatos, dėl paslaugų ribojimo, prašome vadovautis savivaldybės administracijos priimtais nutarimais ar sprendimais.
Pasirenkant veiklos vykdymo formas svarbiausia yra atsižvelgti, vadovautis pagrindiniais reikalavimais, susijusiais su saugaus atstumo laikymųsi, kontakto trukme ir tinkamų apsaugos priemonių parinkimu.

Šaltiniai:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. Nutarimo nr. 207 „dėl karantino lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo”

Jaunimo reikalų departamento informacja

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. rugsėjo
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji