Paieška
lt en

Dalies palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti paimtą kreditą ir (ar) kredito liniją kompensavimas

Iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų finansuojama priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas pasinaudoti kreditais ir (ar) kredito linijomis trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti kaimo vietovėje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems žemės ūkio valdą bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms.
Paėmusiems kreditą kurui, trąšoms, augalų apsaugos priemonėms ir kitam trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito  sutarties pasirašymo dienos. Jei palūkanų norma yra didesnė kaip 6 proc., pagalba skaičiuojama imant 6 proc. palūkanų normą. 

Ūkio subjektai dėl dalies palūkanų kompensavimo į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių gali kreiptis:

  1. jei kredito sutarties trukmė yra 2 metai – bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos arba pasibaigus kredito grąžinimo terminui, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 15 d.;
  2. jei kredito sutarties trukmė yra 3 metai – bet kuriuo metu nepraėjus 2 metams nuo kredito sutarties pasirašymo dienos arba praėjus 2 metams nuo kredito sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 15 d.

Ūkio subjektai, norėdami gauti dalies palūkanų kompensaciją, Savivaldybei teikia:

  1. prašymą-paraišką;
  2. kredito ar kredito linijos sutarties kopiją su mokėjimo grafiku;
  3. trumpalaikio-biologinio turto įsigijimo ir apmokėjimo dokumentus;
  4. pažymą iš kredito įstaigos apie sumokėtas palūkanas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija

Dalintis Facebook