Paieška
lt en

Dėl profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. DV-181 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. DV-130 „Dėl profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Aprašo 3 punktas ir jis išdėstytas taip:
„3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. V-384 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Sprendimas).“;
pakeistas Aprašo 5.1 papunktis ir jis išdėstytas taip:
„5.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) Sprendime nurodytais tyrimo metodais;“;
1.3. keičiu Aprašo 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;“.

Su Aprašo aktualia redakcija galite susipažinti čia

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook