Paieška
lt en

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el. p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el. p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  2014  m.  balandžio  17  d.  įsakymu  Nr.  1P-(1.3.)-151),  tel. +370 614 32 520, el. p.  a.anikeniene@atamis.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB „Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 553093(3)/AT-22T-1872.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Pajiešmenių DSS), kurio unikalus Nr. 1399-8007-8012 (statybos pabaigos metai 1989; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynai, kurių unikalūs Nr. 4400-0751-0996(statybos pabaigos metai 2005); magistralinio dujotiekio vamzdynas (Ivacevičiai–Vilnius–Ryga), kurio unikalus Nr. 4400-2258-3359 (statybos pabaigos metai 1962; rekonstravimo pabaigos metai 2021); magistralinio dujotiekio vamzdynai (Vilnius–Panevėžys–Ryga), kurių unikalūs Nr. 4400-4035-6686 (statybos pabaigos metai 1980, rekonstravimo pabaigos metai 2015), Nr. 4400-4036-6721 (statybos pabaigos metai 1980, rekonstravimo pabaigos metai 2019); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Pasvalio DSS), kurių unikalūs Nr. 4400-4407-7130, 4400-4407-7142 (statybos pabaigos metai 1981); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Bižų DSS), kurio unikalus Nr. 4400-4851-8658 (statybos pabaigos metai 1994, rekonstravimo pabaigos metai 2021); Kiemėnų DAS, kurio unikalus Nr. 4400-0525-2928 (statybos pabaigos metai 2005); Pajiešmenių DSS, kurio unikalus Nr. 6798-8004-6012 (statybos pabaigos metai 1988; rekonstravimo pabaigos metai 2011); Pasvalio DSS, kurio unikalus Nr. 6798-8000-8010 (statybos pabaigos metai 1988; rekonstravimo pabaigos metai 2010); naujai įrengiamos (projektinės) kontrolės matavimų kolonėlės (magistralinių dujotiekių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr. 8. magistralinis dujotiekis Panevėžys–Vilnius ir magistralinis dujotiekis Ivacevičiai–Vilnius–Ryga su atšakomis – naujai įrengiamos (projektinės) 20 kontrolės matavimų kolonėlės; parengtas magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų demontavimas, pakeitimas ir prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA. 2021 m. birželio 7 d. SLD Nr. LRS-55-210607-00007; parengtas magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų demontavimas, pakeitimas ir prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA. 2021 m. birželio 23 d.  SLD Nr. LRS-55-210623-00008; parengtas Kiemėnų dujų apskaitos stoties Kiemėnų g. 71A, Kiemėnai, Namišių sen., Pasvalio r. sav., rekonstravimo projektas. Dujomačių pastato paskirties keitimas į gamybos, pramonės paskirties pastatai. 2021 m. rugpjūčio 20 d. SLD Nr. LRS-55-21082-00011; kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos), ryšių kabeliai).

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai

UAB „Atamis“ informacija

Dalintis Facebook