Paieška
lt en

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Informacija apie parengtą UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r. Tel.: +370 451 34 500, El. p. info@kurana.lt, int. svetainė www.kurana.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environement“
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, Tel.: +370 5 264 4304, El. p: info@dge.lt; int. svetainė http://www.dge.lt
PŪV pavadinimas: UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra, didinant esamas gamybos apimtis.
PŪV vieta: Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r.
PAV subjektai, kurie tvirtins programą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys.
Atsakinga institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, El.p.: aaa@aaa.am.lt, Tel.: 8 70662008.
Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti iki balandžio 10 d. (imtinai) PAV dokumentų rengėjui UAB „DGE Baltic Soil and Environement“, kopijas teikti Aplinkos apsaugos agentūrai.
Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Kurana_PAV-programa_i-tinklapi.pdf

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Dalintis Facebook