Paieška
lt en

Informacija apie parengtą Vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Informacija apie parengtą Vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės...

Informacija apie parengtą Vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Aukštaitijos vėjas“ Lvovo g. 25-104, LT-09320  Vilnius, tel. +370 5 2455113, sigitas.butkus@av1.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas tel.+370 37 323209, +370 616 37145, ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas Pasvalio r. sav. Pušaloto sen. Pušaloto miestelio, Šedeikonių, Kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimų, Kruopinės viensėdžio, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimų, Daukučių viensėdžio teritorijose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Su parengta PŪV PAV ataskaita galima susipažinti: PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje: https://ardynas.lt/viesa_informacija/ve_parkas/.

PAV ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. iki spalio 24 d. darbo dienomis, darbo valandomis: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas tel. +370 37 323209 ir Pušaloto seniūnijos patalpose, Joniškėlio g. 16A, Pušalotas, Pasvalio r. sav., tel.: 8 451 46 667, 8 622 55 553.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2022 m. spalio mėn. 24 d. 17 val. Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16A, Pušalotas, Pasvalio r. sav.).

Viešo supažindinimo su PAV ataskaita internetinė vaizdo transliacija: https://tinyurl.com/yfuwcvxc

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ardynas“ el. paštu: ardynas@ardynas.lt ar d.saliunas@ardynas.lt. arba adresu Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas iki viešo susirinkimo dienos (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai).

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), pasiūlymo teikimo data.

UAB „Ardynas“ informacija

Dalintis Facebook