Paieška
lt en

Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje teikiamas teisines paslaugas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje teikiama pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas bei veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.
Teisę gauti pirminę teisinę pagalbą turi visi asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, arba asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos, tačiau nuolat gyvenantys Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje teikiamos konsultacijos (prašymo pildymas) dėl privalomosios mediacijos taikymo šeimos ginčuose. Privalomoji mediacija – mediacija, kuria įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo.
Pirminė teisinė pagalba ir konsultacijos dėl privalomosios mediacijos teikiamos nemokamai visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų pajamas ir turtą.        Pirminė teisinė pagalba ir konsultacijos dėl privalomosios mediacijos teikiamos 127 kabinete (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys), tel. 8 658 34 237. Asmuo, kreipdamasis dėl pirminės teisinės pagalbos ir dėl konsultacijos dėl privalomosios mediacijos taikymo, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Darbo laikas:

 

Darbo pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

Pirmadienis

8.00

12.00–12.45

17.00

Antradienis

7.00

11.00–11.45

16.00

Trečiadienis

8.00

12.00–12.45

17.00

Ketvirtadienis

8.00

12.00–12.45

17.00

Penktadienis

7.00

11.00–11.45

14.45

 

 

Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą.
Prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo padeda užpildyti ar užpildo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas. Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų prašymus dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo nagrinėja ir sprendimus priima Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Šiaulių skyrius.
Antrinė teisinė pagalba teikiama tik atsižvelgus į asmens gautas pajamas ir turimą turtą. Atsižvelgiant į tai, asmuo, kreipdamasis dėl antrinės teisinės pagalbos, turi pateikti ne tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaikų gimimo liudijimus ir kitus jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, sudarytas sutartis, teismo sprendimus), bet ir asmens per paskutinius 12 mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama pateikti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, gautas pajamas ir turimą turtą pagrindžiančius dokumentus (darbdavio, išmokas mokančios institucijos pažymas ir/ar kitus dokumentus) ar įstatymo nustatyta tvarka įformintus sandorius. Už pateiktų duomenų teisingumą asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje http://www.teisinepagalba.lt/.                 

 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook