Paieška
lt en

Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) parengtus bendruosius sprendinius (koncepciją) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA APIE PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO (KOREGUOJANT ARBA KEIČIANT KRAŠTOVAIZDŽIO IR GAMTINIO KARKASO SPRENDINIUS) PARENGTUS BENDRUOSIUS SPRENDINIUS (KONCEPCIJĄ) IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ (SPAV)

Informuojame, kad planavimo organizatorius 2020-01-17 raštu Nr. ARB-126 pritarė Pasvalio Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) bendriesiems sprendiniams (koncepcijai).
Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.
Susipažinimo su Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius) bendraisiais sprendiniais (koncepcija) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV) galima pas Planavimo organizatorių ir/ar plano rengėją.
TPD organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Administracijos direktorius Povilas Balčiūnas. Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, tel.: (8 451) 54 133, 8 612 22 710. Informaciją dėl Bendrojo plano keitimo teikia: Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis tel. (8 451) 54 113, el. p. rastine@pasvalys.lt ir plano rengėjas.
TPD rengėjas: UAB „Eurointegracijos projektai“. Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius. Projekto vadovas – Laurynas Byla. mob. tel. 8 618 07 879 el. paštas: byla.laurynas@gmail.com
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriui bei TPD rengėjams.

UAB „Eurointegracijos projektai“ informacija

Dalintis Facebook