Paieška
lt en

Kaip įregistruoti gręžinį vykdant žemės ūkio veiklą iš vandens išgaunant mažiau nei 100 kub. metrų

Kaip įregistruoti gręžinį vykdant žemės ūkio veiklą iš vandens išgaunant mažiau nei 100 kub. metrų

Jei žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas arba keli gręžiniai, išgauna mažiau kaip 100 kub. m gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį, leidimas naudoti požeminio vandens išteklius nereikalingas. Tokiu atveju, duomenis, reikalingus gręžiniui registruoti Žemės gelmių registre, ir atsispausdinti įregistruoto gręžinio pasą galima pačiam. Taigi leidimą tirti žemės gelmes turinčių įmonių tarpininkavimo tokiais atvejais nereikia.

Kartu Lietuvos geologijos tarnybos specialistai atkreipia dėmesį – Žemės gelmių įstatymas numato, kad ši sąlyga negalioja asmenims, vykdantiems žemės ūkio produktų perdirbimo ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimo veiklą.

Tačiau registruoti vandenvietę, aprobuoti išteklius ir nustatyti vandenvietės apsaugos zoną (VAZ) – griežto režimo juostą, pagal vandenvietės grupę turi visi ŽŪV subjektai, išgaunantys daugiau nei 10 kub. m per parą.

Kaip įteisinti gręžinį, kai leidimo nereikia

Lietuvos geologijos tarnybos svetainėje eikite į el. paslaugų skiltį adresu https://lgt.lrv.lt/epaslaugos/. Detali informacija – adresu https://lgt.lrv.lt/lt/ (skiltyje Gręžinių įteisinimas yra vaizdo instrukcija).

Taip pat visus duomenis ir dokumentus galite pateikti el. paštu info@lgt.lt. Papildomai pridėkite prašymą įregistruoti gręžinį ir gręžinio duomenų deklaraciją.

Kokius dar dokumentus pateikti

1) paraišką, teiktą savivaldybei, dėl pritarimo naudoti gręžinį,

2) savivaldybės administracijos pritarimą naudoti gręžinį,

3) vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (VMI sąskaita ir savivaldybių kodai čia),

4) žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (vandenvietės apsaugos zona) 1-ąja juosta.

Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos apraše nurodyta, kokius dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai reikia pateikti norint įteisinti gręžinį.

Vandenvietės apsaugos zona (VAZ)

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta – arčiausiai gręžinio esanti juosta, kurios paskirtis – apsaugoti vandenvietę / gręžinį nuo taršos ir kurioje draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu.

Aplink individualiai geriamuoju vandeniu apsirūpinančių asmenų požeminio vandens gręžinius, kai naudoti požeminio vandens išteklius nereikalingas leidimas, nustatoma tik VAZ 1-oji juosta. Jos spindulys aplink gręžinį – ne mažiau kaip 3 metrai. Taigi, 3 metrų spinduliu gali būti tik veja – jokių automobilių stovėjimo aikštelių ar statinių.

Tvarką reglamentuoja įsakymas „Dėl požeminio apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame įsakyme nurodyta, kad vandens gręžinio apsaugos zona į kaimyno teritoriją gali patekti tik su kaimyno sutikimu.

Dokumentus maloniai prašome teikti tik vienu pasirinktu būdu.

Neįteisintų gręžinių registravimas Žemės gelmių registre (brošiūra)

Kilus klausimų dėl gręžinių įteisinimo, kreipkitės į LGT el. paštu info@lgt.lt arba bendruoju konsultacijų telefonu   +370 670 733 33 (spauskite 1).

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija

Dalintis Facebook