Paieška
lt en

Kitos paskirties statinio – vėjo greičio matavimo bokšto naujos statybos projektavimo viešinimas

Kitos paskirties statinio – vėjo greičio matavimo bokšto naujos statybos projektavimo viešinimas

Projekto pavadinimas: kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo greičio matavimo bokšto, Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k., statybos projektas.

Numatyta kitos paskirties statinio, laikino vėjo greičio matavimo bokšto nauja statyba Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio būsima kategorija: ypatingas statinys (laikinasis statinys).

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: meteorologinių matavimų stiebas.

Stiebas: 1 vnt., aukštis iki 140 m.

Sklypo duomenys

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turto Registro Nr.: 67/19735

Žemės sklypo adresas: Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 6717-0004-0097

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6717/0004:97 Kiemelių k. v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės sklypo plotas: 17,6300 ha.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“, įm. k. 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, įgaliotas asmuo Paulius Žymančius, el. p.  info@etprojektai.eu, tel. 8 603 50 352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Vėjas du“, įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. 8 699 96 931.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50 352, iki 2023-03-29  (darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: atskiru raštu iki 2023-03-29, elektroninio pašto adresu info@etprojektai.eu

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai, projektuotojui teikdami pasiūlymus, turi nurodyti:
62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.);
62.2. pasiūlymo teikimo datą;
62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą, kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2023-03-30, 15.30 val., Seniūnijos patalpose Pasvalys, Vilniaus g. 5. Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/5519203877 

Prisijungus „chat“ laukelyje, prašome parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pasą, kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017  bus daromas garso / (vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu – vaizdo ir garso.

 

Vaizdinė medžiaga

Projektas

 

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija

Dalintis Facebook