Paieška
lt en

Komunalinių atliekų surinkimo grafikai 2022 metams Pasvalio mieste ir rajone

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad konteinerių aptarnavimo dienos nuo 2022 metų keičiasi:

  1. Pumpėnų seniūnijos Talkonių, Aukštagojaus, Paįstriečių, Auriliškių, Kalno, Jurgėnų, Dirvonų kaimuose individualių konteinerių aptarnavimas iš pirmadienio perkeliamas į ketvirtadienį;
  2. Vaškų seniūnijos Tetirvinų kaime individualių konteinerių aptarnavimas iš ketvirtadienio atkeliamas į trečiadienį;
  3. Pasvalio apylinkių seniūnijos Pervalkų kaime individualių konteinerių aptarnavimas iš ketvirtadienio atkeliamas į trečiadienį;

    Visiems likusiems gyventojams konteinerių aptarnavimo savaitės dienos nesikeičia.

2022 metų komunalinių atliekų surinkimo Pasvalio mieste ir rajone grafikai:

Pasvalio miesto atliekų surinkimo grafikas

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Pirmadienis (I)):
(Pušaloto seniūnija: Deglėnų, Jaciūnų, Jakūbonių, Laukugalio, Matkūnų, Valmonių, Maldučionių k.
Joniškėlio apylinkių seniūnija: Girelės, Austakynės, Valdeikių, Nakiškių, Nakiškėlių, Kapčiūnų, Katkūnų, Pamažupių, Vildūnų, Norgėlų, Narteikių, Meškalaukio k.)

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Pirmadienis (II)):
(Pušaloto seniūnija: Pakalniškių, Orelių, Kauklių, Pabuojų, Daukučių, Migonėlių, Kidžionių, Ožkyčių, Šedeikonių, Pabėrvalkių, Jukonių, Toliūnų, Vaitkūnų, Vytėnų, Stumbriškio, Dičiūnų, Papiškių k., Pušaloto vnk.
Pasvalio apylinkių seniūnija: Paberžėlių, Balsių, Skėrių, Levaniškio, Naujikų, Ližų k.

Pumpėnų seniūnija: Gegabrastos k.
Joniškėlio apylinkių seniūnija: Pažąsų k.)

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Antradienis):
(Pasvalio apylinkių seniūnija: Čižiškių, Kantariškių, Varlynės, Velniakalnio, Žadeikių, Užusienio, Pašilės, Trūliškio, Stačiūnų, Geivitonių, Ragujų, Šikšneliškių, Girniūnų, Kurliškių, Maskoliškių, Adampolio, Šimoniškio, Svirpliškio, Šimonių, Šimonėlių, Paberžių, Migonių, Ąžuolynės, Kiemelių, Diliauskų, Papyvesių, Raubonių, Ustukių Valakėlių, Aukštikalnių k.
Saločių seniūnija: Ąžuolpamūšės k. ir Ažuolytės vnk.
Krinčino seniūnija: Daniliškio, Aukštuolių, Žvirgždės, Varžų, Leliškių, Skietelių, Suntautų, Žadeikių, Barklainių, Motiejūnų, Paberlių, Ruopiškio, Sodelių, Gulbinėnų, Berčiūnų, Tetirvynės, Kraštų, Daniūnų, Dagilynės, Juodžionių, Žabynės, Žydžiūnų, Užusienio, Jutiškių, Daukniūnų, Barklainėlių, Trečionių, Vidubalės, Peteliškių, Petriškių, Miežiūnų, Ličiūnų k.
Daujėnų seniūnija: Porijų, Mažionių, Mikėnų, Barklainių, Valakų, Vaidagynės k.

Pumpėnų seniūnija: Ramoninės, Dūdiškių, Račiškių, Kirkliškio, Kriklinių, Balčiūniškio, Moliūnų, Dumblinėnų, Bartkūnų, Vilkiškių, Kenelių, Banionių, Gustadalio, Dalickų, Dručmaniškių, Kliuokmaniškio k.)

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Trečiadienis):
(Saločių seniūnija:
Saločių mst., Škilinpamūšio, Burgėnų, Ramužių, Medinių, Vidugirių, Brenčių, Puškonių, Puigiškių, Gudiškių, Kubiliūnų, Šalnaičių, Kurpalaukio, Tauprių, Buiviškių, Šakarnių, Gniaužių, Bajorėlių, Dagių, Kamadrės, Baltpamūšio, Globinų, Morkūnų, Namajūnų, Saudogalos, Vileišių, Žadeikonių, Sokų, Puodžių, Šunkiškių, Gripkelių, Rojūnų, Žilpamūšio k. ir Murziškio vs.
Namišių seniūnija: Kiemėnų, Namišių, Manikūnų, Deveitonių, Momelėnų, Mitrišiūnų, Velžių k.
Vaškų seniūnija: Tetervinų, Telžių, Nečionių, Nečionėlių, Baravykinės, Kyburių k.
Pasvalio apylinkių seniūnija:
Pervalkų k.)

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Ketvirtadienis (I)):
(Daujėnų seniūnija: Daujėnų mst., Girsūdų, Baukų, Smiltynės, Orijos, Dirvoniškio, Patrakės, Trajoniškio, Baliečių, Smilgių, Petrovkos, Baluškių, Dvareliškių, Balčiškių, Levaniškio, Naujasodžio k.
Pasvalio apylinkių seniūnija: Talačkonių, Žadeikėlių, Šlamų, Brazdigalos, Palevenės, Pagojų I ir II, Skėrių, Dagiliškio k.
Pumpėnų seniūnija: Pumpėnų mst., Lavėnų, Talkonių, Aukštagojaus, Paįstriečių, Auriliškio, Kalno, Jurgėnų, Dirvonų, Smilgelių, Molynės, Sereikonių, Rinkūnų, Melėnų, Pašiliečių, Vizorių, Stebeikių k.)

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Ketvirtadienis (II)):
(Vaškų seniūnija: Vaškų mst., Titkonių, Payslykio, Žižmių, Žvirblinių, Kaupų, leveikonių, Iciūnų, Bejėnų, Zvanagalos, Galkų, Šileikonių, Nairių, Nakvosų, Nokonių, Gineikių, Grudžių, Puodžiūnų, Kupriškio, Pamaučių, Vingrelių, Skrebotiškio, Norelių, Putriškio, Norių, Atiškių, Nemeikšniūnų k.
Krinčino seniūnija: Pajiešmenių gyv., Krinčino mst.
Pasvalio apylinkių seniūnija: Pamiškių, Vaidžiūnų, Vilkagirio k.)

Pasvalio rajono buitinių atliekų surinkimo grafikas (Penktadienis):
(Joniškėlio miestas
Joniškėlio apylinkių seniūnija:
 Oželių, Stačiūnų, Gailionių, Gailioniškių, Stipinų, Joniškėlio, Jurgeniškių, Gustonių, Mekšrių, Lukštynės, Švobiškio, Šiukštonių, Daniūnų, Sabonių, Pantakonių, Nereikonių, Punkrelių, Ruškelių k.

Vaškų seniūnija: Vainekonių, Putrių, Kalneliškių, Grūžių, Paliepių, Kriaušiškių, Vienžindžių, Dovydų, Keliuotiškių k.
Pasvalio apylinkių seniūnijaMedinių, Vytartų, Vytartėlių, Sindriūnų k.)

Individualaus naudojimo konteineris aptarnavimo dieną turi būti išstumtas šalia savo valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies nuo 7.30 val. ryto. Individualaus naudojimo juridinių asmenų konteineriai aptarnaujami pagal individualų grafiką.

Dalintis Facebook