Paieška
lt en

Kviečiame gyventojus siūlyti projektų idėjas

Kviečiame gyventojus siūlyti projektų idėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus siūlyti idėjas dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų erdvių, įvairių laisvalaikio ar infrastruktūros elementų sukūrimo ir įgyvendinimo – kad mūsų Savivaldybė taptų jaukesnė, gražesnė ir patrauklesnė tiek mums, Pasvalio rajono savivaldybės gyventojams, tiek mūsų svečiams.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam Pasvalio rajono gyventojui realizuoti savo kūrybiškus sumanymus gražinant viešąsias erdves ir kartu su Savivaldybe spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo.

Projektų idėjos teikiamos užpildant nustatytos formos projekto idėjos pasiūlymą. Projekto idėjos pasiūlymo teikimo formoje nurodoma:

1.  projekto idėjos pavadinimas;
2.  informacija apie pareiškėją;
3.  projekto idėjos įgyvendinimo vieta;
4.  projekto idėjos aprašymas;
5.  preliminari projekto idėjos sąmata;
6.  pareiškėjas prie projekto idėjos pasiūlymo gali pateikti papildomus dokumentus, padedančius aiškiau pristatyti idėją (pvz., vizualizacijos, nuotraukos) ir (arba) pagrindžiančius sąmatą (pvz., komerciniai pasiūlymai).

Tas pats projekto idėjos pasiūlymas einamaisiais metais gali būti teikiamas tik 1 kartą.

Būtini reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:
1. projekto idėja turi būti įgyvendinama Savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose erdvėse;
2. projekto idėja turi būti nekomercinė, skirta viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) ir gyvenamosios aplinkos gerinimui;
3. projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

Projektų idėjų pasiūlymai priimami 2024 m. balandžio 16 d. – gegužės 31 d.
Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu. Pasirašytos ir skenuotos paraiškos priimamos el. paštu: dokumentai@pasvalys.lt, paštu (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys) arba Savivaldybės administracijos 100 kabinete. 


Viešųjų erdvių sąrašas

Sąmatos formos šablonas

Projekto idėjos pasiūlymo forma

Pasvalio rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos – ČIA.


Dalyvaujamojo biudžeto tikslas – didinti gyventojų įtraukimo į Savivaldybės strateginio veiklos plano ir jį įgyvendinančių planavimo dokumentų įgyvendinimą. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti asmenų iniciatyvą Pasvalio rajone, gerinti ir stiprinti vietinės valdžios ryšius su gyventojais, aktyvinti gyventojų dalyvavimą atnaujinant ar sukuriant viešąsias erdves.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos specialistai:

  • Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė, tel. +370 686 17 726, el. p. dale.petreniene@pasvalys.lt – pasiūlymų teikimo klausimais;
  • Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Šileikienė, tel. +370 658 34 220, el. p. ramune.sileikiene@pasvalys.lt – bendraisiais administraciniais pasiūlymų teikimo klausimais.

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook