Paieška
lt en

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas

PARAIŠKAS GALITE NEŠTI NUO 2020 M. VASARIO 10 D. 8.00 VAL. IKI 2020 M. KOVO 30 D. 17.00 VAL.

Visą reikalingą Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite čia.

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemones:

  1. VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1;
  2. VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1;
  3. VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos srities „Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2.
  4. VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6) veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2.
  5. VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1;
  6. VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų
    sudarymas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Per vieną vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens:

  • juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti;
  • fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro.

Vietos projektų paraiškos, pateiktos pavėluotai, kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai ir (arba) netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos pavėluotai ir (arba) netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Vietos projektų paraiškos priimamos Pasvalio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys (207, 208 kab.)

Pasvalio rajono vietos veiklos grupės informacija

Dalintis Facebook