Paieška
lt en

Kvietimas bendradarbiauti informuojant apie konferenciją dėl Europos ateities

Kvietimas bendradarbiauti informuojant apie konferenciją dėl Europos ateities

2019 m. gegužę vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose balsavo daugiau kaip 200 mln. Europos piliečių. Tai didžiausias rinkėjų aktyvumas per dvidešimt metų, kuris rodo, kad piliečiai domisi ir nori aktyviau dalyvauti Europos politikos procesuose. Europiečiai tikisi, kad Europos Sąjunga (toliau – ES) aktyviai spręs dabar kylančius ir būsimus iššūkius. Gerbdamos šiuos lūkesčius ES institucijos kartu su valstybėmis narėmis sušaukė Konferenciją dėl Europos ateities (toliau – Konferencija), kurioje pilietinė visuomenė, ES ir valstybių narių institucijos kaip lygūs partneriai dalyvautų formuojant ES ateities darbotvarkę.
Europiniu lygiu Konferencija prasidėjo gegužės 9 d., ir įvairios jai skirtos veiklos bei renginiai visoje Europos Sąjungoje tęsis iki pat 2022 m. vasaros pradžios. Piliečiai yra Konferencijos dėmesio centre. Jos kontekste vykstančių diskusijų temos yra siūlomos piliečių, skirtos piliečiams, susijusios su piliečiams rūpimais klausimais. Tarp aktualiausių temų išskiriamas ekonomikos atsigavimas po pandemijos, skaitmeninė transformacija, klimato kaita, demografiniai iššūkiai. Mūsų visų bendras tikslas – pasistengti, kad žinia apie jau vykstančią Konferenciją pasiektų kuo daugiau Lietuvos piliečių ir jie naudotųsi galimybe prisidėti prie Europos ateities vizijos kūrimo.
Esminis Konferencijos įrankis – skaitmeninė daugiakalbė platforma, kurioje kiekvienas ES pilietis gali dalyvauti diskusijoje dėl Europos ateities, skleisti savo idėjas, pritarti priimtiniausiems planams, organizuoti diskusijas bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Šioje platformoje paskelbtos idėjos tampa pagrindu tolesnėms diskusijoms apie Europos ateitį visos ES lygiu. Labai svarbus ir mūsų šalies piliečių aktyvus įsitraukimas į diskusijas dėl Europos ateities, nes tai sudarytų sąlygas jau dabar pateikti svarų indėlį į bendrąją Europos ateities viziją.
Kviečiame Jus savo institucijų, organizacijų, įstaigų viešuosiuose portaluose paskelbti nuorodą į skaitmeninę Konferencijos platformą, kurios adresas

https://futureu.europa.eu/?locale=lt
.

Raginame aktyviai prisidėti prie Konferencijos – organizuoti diskusijas savo bendruomenėse ir registruoti jas skaitmeninėje platformoje. Galima registruoti ir įprastus savivaldybių suplanuotus renginius, kuriuose aptariami klausimai, susiję su Europos ateitimi.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir kurkime Europos ateitį kartu!

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija 

 

Dalintis Facebook