Paieška
lt en

Kvietimas kiaulių laikytojams teikti paraiškas pagalbai gauti

 

Kiaulių laikytojai, atsisakantys kiaulių auginimo, kviečiami tekti paraiškas pagalbai gauti. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-586 (toliau – Taisyklės), patikslintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3D-93. 

Pagalbą galės gauti pareiškėjai, kurie:

  1. 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) ir nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visos paskerstos ar nugaišintos;
  2. sudarė sąlygas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) ištirti skerdžiamas ar nugaišintas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
  3. įsipareigojo 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;
  4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
  5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Atitikus nurodytas sąlygas, pareiškėjams bus mokama 100 Eur išmoka už kiekvieną paskerstą ar nugaišintą kiaulę.
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai priimami Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje Žemės ūkio skyriuje, 407 kabinete (4 aukštas, Aldona Sabienė, el.p. a.sabiene@pasvalys.lt, tel. (8 451) 54 124) nuo š. m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
  2. užpildytą paraišką;
  3. dėl pareiškėjo skerdžiamų ar nugaišintų kiaulių pareiškėjui išduoto (-ų) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją (-as).

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisykles  galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Dalintis Facebook