Paieška
lt en

Netektis: mirė ilgametis Savivaldybės administracijos darbuotojas Antanas Asauskas

Netektis: mirė ilgametis Savivaldybės administracijos darbuotojas Antanas Asauskas

Tai laikas, kai nebylūs tampa žodžiai,
kai rauda slegianti gėla,
kuomet iš naujo artimą pažįsti
ir garsiai prakalba tyla...

Žemei pasipuošus žiemos rūbu, į Amžinybę išlydime ilgametį Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotoją Antaną Asauską. Kuklų, paprastą žmogų, kurį gerai pažinojo Pasvalio krašto žmonės. Jis savo gyvenimu parodė, kiek daug galima nuveikti turint tikslą.

Antanas Asauskas gimė 1954 metų gegužės 19 dieną Pasvalio mieste tarnautojų šeimoje. Tėvams persikėlus gyventi į Joniškėlį, 1961 m. pradėjo lankyti Joniškėlio vidurinę mokyklą, o 1969 m. persikėlus gyventi į Pumpėnus, 1972 m. baigė Pumpėnų vidurinės mokyklos 11 klasių. Mokėsi Panevėžio politechnikume, kurį baigė 1977 m., įgydamas techniko statybininko kvalifikaciją. Studijavo Kauno politechnikos institute, 1988 m. baigė šio instituto Pramonės ir civilinės statybos specialybės kursą, įgydamas inžinieriaus statybininko kvalifikaciją. Po studijų pradėjo dirbti Pasvalio rajone. Ilgus metus sumaniai vadovavo Pasvalio rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir plėtros skyriui, o baigęs karjerą valstybės tarnyboje dirbo inžinieriumi tame pačiame skyriuje, sukauptą patirtį perduodamas kolegoms.      

Tai buvo tiesos žmogus, kuriam visada buvo svarbesni visuomenės interesai nei Jo paties asmeninė gerovė, todėl Jis visada liko ištikimas savo vertybėms. Nuoširdumas ir neblėstanti energija buvo Jo palydovai, o geranoriškumas lydėjo visą gyvenimą. Ne vienas galėjo iš Antano pasisemti energijos, optimizmo ir stiprybės. Jis visada veržėsi į aktyvią veiklą, o kai buvo sunku, nesiskundė ir nedejavo, mokėjo santūriai išgyventi kasdienybę, buvo visada pasiruošęs patarti, padėti, buvo neabejingas kitų problemoms, galintis įkvėpti vilties.

Nuo vaikystės Antaną lydėjo noras keliauti. Kelionės – viena iš didžiausių Antano aistrų, kuriai Jis negailėjo nei laiko, nei jėgų...

Šviesios atminties Antaną Asauską Savivaldybės administracijos bendruomenė prisimins kaip puikų žmogų, pasižymėjusį reiklumu, dalykiškumu, pagarba kolegoms.

Nuoširdžius užuojautos žodžius tariame velionio artimiesiems. Laikas nenuneša į užmarštį žmogaus atminimo, nes lieka gerumo tiltas, jungiantis Jį ir jį mylėjusius žmones.

Jį pažinojusių pasvaliečių, ypač Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atmintyje Antanas išliks kaip darbštus žmogus, sumanus organizatorius, šviesi ir stipri asmenybė, kuriam nuoširdžiai rūpėjo gimtasis kraštas.

 

Dalintis Facebook