Paieška
lt en

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomeninių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomeninių iniciatyvų gerosios...

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.
Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2018–2020 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.
Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti, tai vykdytų arba tebevykdomų (gerosios praktikos) projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.
Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

– „Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“;
– „COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“.


„Patyčių tarp nepilnamečių (internete ir (ar) realiame gyvenime) prevencija“:
Patyčios – itin paplitusi smurto forma mūsų visuomenėje. Tarptautiniai mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimai (atliekami Pasaulinės sveikatos organizacijos, angl. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), rodo, kad Lietuvoje patyčių, kaip vienos iš aktualiausių vaikų psichosocialinių problemų, paplitimo mastas skirtingose amžiaus grupėse yra vienas didžiausių pasaulyje. 2013–2014 metais atlikto tyrimo duomenimis, patyčias mūsų šalyje patiria 32 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių. Patyčios gali vykti pačiose įvairiausiose vietose: ir mokykloje, ir kieme, ir namie, ir visur kitur, kur vaikai susitinka ir bendrauja. Daugiausia patyčių vyksta mokyklose, nes tai yra aplinka, kurioje ilgą laiką būna daug vaikų. Kitoje aplinkoje – kieme, žaidimų aikštelėje – vaikai turi daugiau erdvės, joje būna tiek, kiek nori, gali pasirinkti su kuo bendrauti. Nepaisant didėjančio dėmesio šiai problemai ir bandymo ją spręsti, šiandien vis tiek itin daug vaikų dar patiria patyčias. Elektroninės patyčios – vienas galimų virtualių pavojų. Elektroninių patyčių padariniai dažnai būna sunkesni nei vykstančių realiame gyvenime, nes virtualios patyčios greitai plinta, jų plitimas sunkiai kontroliuojamas, būtent dėl to elektroninių patyčių prevencijos klausimas darosi vis aktualesnis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.
Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama mažinti patyčių mastą mokyklose, kitose vaikų susitikimų ir bendravimo vietose ir (ar) internetinėje erdvėje, keisti požiūrį į patyčias, šviesti vaikus apie galimas patyčių (elektroninių ir (ar) realiame gyvenime) formas, tinkamą bendravimą ir saugų elgesį elektroninėje erdvėje ir pan.
„COVID-19: vaikų seksualinio išnaudojimo internete prevencija“:
Visuotinis COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) ligos plitimo poveikis pasireiškė ir tuo, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji daugiau laiko praleidžia internete. Nuotoliniu būdu dirbantys suaugusieji dažnai turi mažiau galimybių leisti laiką su vaikais, o šie dažniau pasinaudoja galimybe internetu naudotis be priežiūros. Dėl to vaikai yra labiau veikiami pažeidėjų žaidžiant internetinius žaidimus, pokalbių grupėse programose, bandant sukčiauti el. paštu, nepageidaujamais kontaktais socialiniuose tinkluose ir naudojant mažiau saugias internetines švietimo programas. Paaugliai labiau linksta dalintis su bendraamžiais savo seksualiomis nuotraukomis ar vaizdo medžiaga,  kuri galų gale patenka į seksualinių nusikaltėlių rankas. Kai kuriais atvejais, nusikaltėliai, naudodamiesi tuo, kad vaikai jaučiasi izoliuoti ir vieniši, bando įkalbėti vaikus pasidalinti savo seksualiomis nuotraukomis, o vėliau – ir susitikti gyvai.
Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui internete, didinti vaikų ir suaugusiųjų informavimą apie atsakingą elgesį internete, stiprinti kontrolės (aptikimo) priemones ir pan.
Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projektu turėtų būti siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.
Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.
Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:
– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;
– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);
– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.
Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:
– bendruomeninės organizacijos;
– religinės bendruomenės ir bendrijos;
– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.
To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas.
Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Konkurso nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2021 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. vsmpd@vrm.lt). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos.
Paraiška su lydraščiu turi būti pateikta Vidaus reikalų ministerijai vienu iš šių būdu – asmeniškai pateikta rengėjo ar jo įgalioto asmens, pristatyta pašto kurjerio, atsiųsta registruotu paštu arba pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. Lydraštyje rengėjas taip pat turi pateikti sutikimą, kad jo visa paraiška būtų viešinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Jei rengėjas nesutinka skelbti viešai dalies pateiktoje paraiškoje esančios informacijos (pavyzdžiui, dėl vaikų nuotraukų), tokiu atveju, rengėjas kartu pateikia viešinimui skirtą elektroninę versiją (kompiuterinėje laikmenoje kartu su teikiama popierine paraiška arba aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu).
Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos bendruosius kriterijus:
1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;
2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;
3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;
4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;
4. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Iniciatyvas komisija vertins pagal šiuos kriterijus:
1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;
2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;
3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis;
4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;
5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8322.
Daugiau informacijos apie konkurso nuostatus, sąlygas ir reikalavimus, taip pat projekto ir iniciatyvos paraiškų šablonus galima rasti VRM interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1 (išskleidus eilutę „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas“).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės informacija

Dalintis Facebook