Paieška
lt en

Pakartotinai skelbiama informacija apie teritorijų planavimą: Dėl Pasvalio rajono Talkonių telkinio smėlio išteklių naudojimo specialiojo plano rengimo baigiamojo etapo

Pakartotinai skelbiama informacija apie teritorijų planavimą: Dėl Pasvalio rajono Talkonių...

Pakartotinai skelbiama informacija apie teritorijų planavimą: dėl Pasvalio rajono Talkonių telkinio smėlio išteklių naudojimo specialiojo plano rengimo baigiamojo etapo

Vadovaujantis Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-04-12 priimtu sprendimu dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo Nr.S12-17, skelbiama apie Pasvalio rajono Talkonių telkinio išteklių naudojimo plano rengimo baigiamąjį etapą.

Specialiojo plano organizatorius: UAB „Sauleras“, įm. kodas 302823932, Pilaitės g. 4A, Molainiai, Panevežio r. sav. , el. p. uabsauleras@gmail.com.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Geomina“, įm. kodas 145769634, adresas Vaidoto g. 42C, Šiauliai, tel. 8 689 61 135, el. p. info@geomina.lt.; teritorijų planavimo vadovė Ramutė Siriūnaitė, tel. 8 614 10 722, el. p. studija.rg@gmail.com.

Planuojamos teritorijos adresas, žemės sklypo (-ų) unikalus Nr.: Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Talkonių k., kad. Nr. 6715/0006:100; Nr. 6715/0006:99.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

  1. Suformuoti žemės sklypą karjero įrengimui ir suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui sujungiant du žemės ūkio paskirties sklypus (kadastrinis Nr. 6715/0006:99 ir Nr. 6715/0006:100).
  2. Nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomuose žemės sklypuose planuojamą vykdyti veiklą: naudingų iškasenų gavybą atviru karjeru.
  3. Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras.
  4. Įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes.
  5. Sudaryti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui.
  6. Užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės.
  7. Integruoti naujai planuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką.
  8. Pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, nustatyti darbų atlikimo tvarką.
  9. Nustatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą (užbaigus karjero rekultivavimą).

Susipažinimo su parengtu specialiuoju planu tvarka.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki lapkričio 18 d. imtinai UAB „Sauleras“ patalpose Pilaitės g. 4A,  Molainiai, Panevežio r. sav., tel. 8 675 40 388, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-67-17-439).

Pasiūlymų pateikimo tvarka.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki viešo susipažinimo su parengtu planu pabaigos. Pasiūlymus teikti teritorijų planavimo vadovei Ramutei Siriūnaitei, tel. 8 614 10 722, el. paštas studija.rg@gmail.com.

Gautų pastabų vertinimas ir planavimo sprendinių apskundimas.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali apskusti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai
institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo.

UAB „Geomina“ informacija

Dalintis Facebook