Paieška
lt en

Paskirstytos lėšos pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  2024 metų kvietimo metu gautos 22 paraiškos. 

Įvertinus gautas paraiškas, atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdžio 2024 m. kovo 29 d. protokolą Nr. ASI-256, Savivaldybės administracijos direktorius 2024 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. DV-156 skyrė finansavimą žemiau išvardintiems projektams įgyvendinti. Šiais metais Savivaldybei priemonės įgyvendinimui skirta 15 224,00 Eur.

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma (Eur)

1.

Daujėnų krašto bendruomenė

„Pasibūkim kartu“

517,85

2.

Girsūdų krašto bendruomenė

„Bendruomenės namai visiems“

517,85

3.

Joniškėlio miesto bendruomenė

„Aktyvi jaunystė“

1 054,64

4.

Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė

,,Kad kaime gyventi būtų gera“

280,00

5.

Nakiškių krašto bendruomenė

„Aktyvus jaunimas – stipri bendruomenė“

280,00

6.

Norgėlų bendruomenė

„Nelik vienas“

280,00

7.

Meškalaukio kaimo bendruomenė

„Bendruomeniškumo stiprinimas“

274,77

8.

Narteikių bendruomenė

„Tribūnos atnaujinimas“

280,00

9.

Kraštų kaimo bendruomenė

„Kraštų kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

1 235,98

10.

Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenė

„VARAM 2024“

956,90

11.

Pasvalio rajono veiklių

šeimų klubas

„Lauko erdvių atnaujinimas Pasvalio mieste“

1 000,00

12.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija

„Fotografija ir lino nėriniai RETRO“

645,82

13.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrija

„Sveika ir laiminga senatvė sau ir kitiems“

1 000,00

14.

Pasvalio rajono Pervalkų bendruomenė

„Garso aparatūros komplektavimas“

326,00

15.

Pasvalio rajono Ustukių bendruomenė

„Adventinio vainiko edukacijos programa“

326,00

16.

Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė

„Bendruomeniškumo skatinimas“

326,00

17.

Talačkonių bendruomenė

„Bendruomeniškumo skatinimas“

652,55

18.

Pasvalio rajono Mikoliškio kaimo bendruomenė

„Mikoliškio bendruomenės teritorijoje esančių sporto ir poilsio aikštelių tvarkymas ir atnaujinimas“

1 165,91

19.

Pumpėnų bendruomenė

„Pažinkime Pumpėnų seniūniją“

1 023,98

20.

Jurgėnų kaimo bendruomenė

„Patrauklios poilsio vietos kūrimas“

341,32

21.

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė

„Vietos bendruomenių sutelktumo stiprinimas

per kultūrinę ir švietėjišką veiklą“

1 378,83

22.

Pasvalio rajono Vaškų krašto bendruomenė

„Vaškų krašto bendruomenės namų įkūrimas“

1 359,60

Iš viso:

15 224,00

Šia Priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook