Paieška
lt en

Paskirstytos lėšos pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  gautos 24 paraiškos. 

Įvertinus gautas paraiškas, atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdžio 2023 m. gegužės 17 d. protokolą Nr. ASI-308, Savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. DV-364 skyrė finansavimą žemiau išvardintiems projektams įgyvendinti. Šiais metais Savivaldybei priemonės įgyvendinimui skirta 15 623,00 eurai.

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Prašoma finansuoti suma (Eur)

Siūloma skirti suma (Eur)

Daujėnų seniūnija

1.

Daujėnų krašto bendruomenė

„Švari aplinka - jauki aplinka!“

1053,44

1053,44

Joniškėlio miesto seniūnija

2.

Joniškėlio miesto bendruomenė

„Krepšinį žaidžia visi“

1071,50

1071,50

Joniškėlio apylinkių seniūnija

3.

Meškalaukio bendruomenė

,,Bendruomeniškumo stiprinimas"

380,00

380,00

4.

Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė

,,Kartu mes augam ir

stiprėjam"

352,28

352,28

5.

Nakiškių krašto bendruomenė

,,Senjorų ir socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių įtraukimas į bendruomeninį gyvenimą Nakiškių kaime"

350,00

350,00

6.

Norgėlų bendruomenė

,,Lauko baldų pirkimas"

350,00

350,00

Krinčino seniūnija

7.

Pajiešmenių krašto bendruomenė

,,Vaikų ir jaunimo dienos stovykla „Būk savas 2023“

1265,98

1265,98

Namišių seniūnija

8.

Manikūnų krašto bendruomenė

,,Bendruomenės namai visiems"

323,53

323,53

9.

Namišių krašto bendruomenė

„Gaspadinių ir gaspadorių olimpiada“

324,00

324,00

10.

Kiemėnų kaimo bendruomenė

,,Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas"

324,00

324,00

Pasvalio miesto seniūnija

11.

VšĮ Pasvalio rajono veiklių

šeimų klubas

„Lauko muzikos instrumentų įrengimas

 ir sensorinio kambario tobulinimas“

2745,67

1400,00

12.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija

„Neįgaliųjų sporto šventė Pasvalyje - „Sportas visiems“

466,85

466,85

13.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“

Pasvalio bendrija

„Ilgas, aktyvus ir savarankiškas gyvenimas“

3929,00

878,82

Pasvalio apylinkių seniūnija

14.

Ustukių bendruomenė

„Jubiliejinis 20-ties metų Ustukių bendruomenės minėjimas“

550,00

550,00

15.

Atžalyno bendruomenė

„Bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas“

559,71

559,71

16.

Pervalkų bendruomenė

„Pervalkų bendruomenės 20-mečio įkūrimo šventė“

550,00

550,00

Pušaloto seniūnija

17.

Deglėnų bendruomenė

„Viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“

1191,82

1191,82

Pumpėnų seniūnija

18.

Rinkūnų bendruomenė

„Laisvalaikio erdvių

 gerinimas“

279,87

279,87

19.

Vilkiškių bendruomenė

„Prizai vasaros sporto šventei“

279,85

279,85

20.

Kriklinių bendruomenė

„Geri darbai“

279,91

279,91

21.

Pumpėnų bendruomenė

„Tebūnie šviesa“

279,88

279,88

22.

Jurgėnų kaimo bendruomenė

„Patalpų pritaikymas bendruomenės gyventojų poreikiams“

279,88

279,88

Saločių  seniūnija

23.

Raubonių kaimo bendruomenė

„Vietos bendruomenių sutelktumo stiprinimas

per kultūrinę ir švietėjišką veiklą“

1425,15

1425,15

Vaškų seniūnija

24.

Tetirvinų krašto bendruomenė

„Tetirvinų krašto bendruomenės viešųjų erdvių,

 objektų prie vasaros estrados, remontas ir atnaujinimas“

1406,53

1406,53

VISO:    

20 018,79

15 623,00

Šia Priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook