Paieška
lt en

Pasvalio krašto žurnalui „Šiaurietiški atsivėrimai“ – 20 metų

Pasvalio krašto žurnalui „Šiaurietiški atsivėrimai“ – 20 metų

Šių metų vasario 28 d. sukako lygiai 20 metų, kai pasirodė „Šiaurietiški atsivėrimai“ – Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas. JAV lietuvių inžinierius, informatikas, publicistas Antanas Dundzila taip yra apie jį atsiliepęs: „Pasvalyje leidžiamas žurnalas labai ryškiai atskleidžia spaudos jėgą, apie kurią šiaip jau retai pagalvojame. Iš tolimos mažai žinomos vietovės jis manyje ugdo visos Lietuvos veidą. Ir Amerikoje gyvenantieji, ir Lietuvos krašto skaitytojai juo gali net didžiuotis, kad tokiam tai Pasvalyje (kuriame nėra universitetų, institutų) vykdomas aukštos kokybės kultūrinės spaudos puoselėjimas. Tokių leidinių labai reikia, kad Lietuva nebūtų tapatinama vien su didmiesčiais. Tokių leidinių reikia ir bendrajam Lietuvos kultūriniam veidui, jų reikia ir pačių pasvaliečių savęs pažinimui bei sąmoningos savigarbos ugdymui.“ (Pasvalio krašto kraitis / Tėviškės žiburiai. 2004, rugpj. 31, p.5)
Visi „Šiaurietiškų atsivėrimų“ žurnalo numeriai, taip pat ir naujausias – 45-asis – yra laisvai prieinami skaitmeniniu pavidalu „Šiaurietiškų atsivėrimų“ interneto svetainėje http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/  .
Popieriniu pavidalu žurnalą nemokamai galite skaityti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje, Pasvalio rajono miestelių, kaimo ir mokyklų bibliotekose .
Žurnalą galima prenumeruoti Lietuvos pašte arba internetu, jis parduodamas Pasvalio krašto muziejuje. Vieno numerio kaina – 2,00 Eur
Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija:
Redaktorė Agnė Grinevičiūtė, maketuotoja Jūratė Juozėnienė, kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė, administratorė Danguolė Abazoriuvienė.
Redakcijos nariai:
Danguolė Abazoriuvienė, Gražvydas Balčiūnaitis, Alma Balčiūnienė, Agnė Grinevičiūtė, Regina Grubinskienė, Sigitas Kanišauskas, Algimantas Krinčius, Bronislava Lapinskaitė, Danielius Mickevičius, Vitutė Povilionienė.
Žurnalo rėmėjai:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Pasvalio krašto muziejus, dr. Pranas Kiznis, Bronislovas Mačiūnas.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija

Dalintis Facebook