Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybėje patvirtinti reagavimo į savižudybių riziką algoritmai

Pasvalio rajono savivaldybėje patvirtinti reagavimo į savižudybių riziką algoritmai

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-129 patvirtino reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmus, Pasvalio rajono savivaldybėje pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims teikiančių įstaigų sąrašą.


Reagavimo į savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmas

Pagalbos teikėjas – seniūnas, seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas, medikas, policijos pareigūnas, bendruomenės pirmininkas, švietimo įstaigos, visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojas, socialinių paslaugų  centro socialinis darbuotojas, ugniagesys gelbetojas.

1 Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 ,,Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Paaiškinimai:
PSC – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centroPsichikos sveikatos centras
Priėmimo skyrius – VšĮ Pasvalio ligoninės Priėmimo skyrius
GMP – Greitoji medicinos pagalba
PDG – Pasvalio rajono savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupė

Pastabos:

  1. Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai informuoti Pasvalio rajono savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovę Dalią Vasiliūnienę, tel. (8 451) 54086.
  2. Jei gyventojas dėl ketinimo/mėginimo žudytis pats kreipiasi į kito rajono gydymo įstaigą dėl stacionarinio gydymo, baigus gydymą tolesne pagalba rūpinasi jo šeimos gydytojas.
  3. Visi pagalbą teikiantys specialistai vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, ir asmens duomenis gali atskleisti ar perduoti tik subjektams, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi teisę juos gauti. Pagalbą teikiantys specialistai įsipareigoja informacija dalintis griežtai tik tinklo viduje, saugoti duomenų paslaptį ir pasibaigus darbo santykiams ar perėjus dirbti į kitas pareigas pranešti programos vykdymo vadovui apie bet kokias aplinkybes, kurios gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

Reagavimo į vaikų ir paauglių savižudybių riziką Pasvalio rajono savivaldybėje algoritmas

Pagalbos teikėjas – švietimo įstaigos darbuotojas, visuomenės sveikatos biuro darbuotojas, medikas, seniūnas, seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas, policijos pareigūnas, bendruomenės pirmininkas, socialinių paslaugų  centro socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, VVTAĮT specialistas.

 

1 Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 ,,Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Paaiškinimai:
PSC – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centras
Priėmimo skyrius – VšĮ Pasvalio ligoninės Priėmimo skyrius
GMP – Greitoji medicinos pagalba
TBK – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorus)
ŠPT – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
VVTAĮT – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM  Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Pasvalio rajone
SPDG – Pasvalio rajono savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupė

Pastabos:

  1. Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai informuoti Pasvalio rajono savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovę Dalią Vasiliūnienę, tel. (8 451) 54086.
  2. Mokykloje dirbantis psichologas, gavęs informaciją apie ketinimą žudytis ir teikiantis pagalbą vaikui ir jo šeimai, pats sprendžia apie informacijos teikimo kitiems specialistams tikslingumą.
  3. Visi pagalbą teikiantys specialistai vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, ir asmens duomenis gali atskleisti ar perduoti tik subjektams, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi teisę juos gauti. Pagalbą teikiantys specialistai įsipareigoja informacija dalintis griežtai tik tinklo viduje, saugoti duomenų paslaptį ir pasibaigus darbo santykiams ar perėjus dirbti į kitas pareigas pranešti programos vykdymo vadovui apie bet kokias aplinkybes, kurios gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE PAGALBĄ SAVIŽUDYBĖS KRIZĘ IŠGYVENANTIEMS ASMENIMS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefono numeris

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

 

Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys

Registratūra   

 

 

Psichikos sveikatos centras

 

Psichikos dienos stacionaras

(8 451) 34 107 arba 34 470

 

(8 451) 33 118 arba 33 116

 

8 655 65 822

VšĮ Pasvalio ligoninė

Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys

Priėmimo skyrius

 

Psichiatrijos skyrius

(8 451) 54 151

 

(8 451) 54 166

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba

Sodų g. 21, Pasvalys

(l/d „Žilvitis“ II aukštas)

Psichologo pagalba ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams

(8 451) 34 284

Pasvalio rajono Bendruomeniniai šeimos namai

Nepriklausomybės g. 2, Pasvalys

Teikiama kompleksinė nemokama pagalba šeimai, psichologo paslaugos

8 604 43 992

Pasvalio socialinių paslaugų centro

Globos centro padalinys

Joniškėlio g. 1, Pasvalys

 

Psichologo paslaugos

8 691 17 202

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook