Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Viešųjų pirkimų skyriaus vyresniojo specialisto – pakaitinio valstybės tarnautojo – pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Viešųjų pirkimų skyriaus vyresniojo...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Viešųjų pirkimų skyriaus vyresniojo specialisto – pakaitinio valstybės tarnautojo – pareigoms eiti.  Pareiginės algos koeficientas – 7,1 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Vykdyti pirkimų administratoriaus funkcijas, sudaryti viešųjų pirkimų planą, koordinuoti viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo procedūras, viešinti viešųjų pirkimų suvestines.
  2. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, joms numatytų terminų laikymąsi.
  3. Skaičiuoti pirkimų vertes ir kontroliuoti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių apskaičiavimą, teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų apskaitos ir planavimo priemonių, kurios leistų numatyti būsimus viešuosius pirkimus ir galimas jų vertes, įdiegimo.
  4. Organizuoti viešųjų pirkimų komisijos darbą ir dalyvauti komisijos darbe tam, kad būtų įgyvendinti šiai komisijai suformuluoti uždaviniai, ir atlikti šios komisijos sekretoriaus pareigas.
  5. Registruoti vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, juos tikrinti, tvirtinti šių dokumentų kopijas, užtikrinti viešųjų pirkimų dokumentų saugumą.
  6. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, teikti siūlymus dėl juose keliamų klausimų sprendimo, rengti raštų ir kitų su jais susijusių dokumentų projektus.

Pareigybės aprašymas

Dokumentai priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos portale dienos ir pildomi tik per Sistemą!

Daugiau informacijos valstybės tarnybos portale:

https://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-skyriaus-vyresnysis-specialistas-322;11300.html

Tel. pasiteirauti: 8 658 34 184, 8 658 34 231.

Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook