Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnija skelbia atranką traktorininko pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnija skelbia atranką...

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnija (toliau – Seniūnija) skelbia atranką traktorininko  pareigoms eiti.

Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, lygis – C, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7–5,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
  2. Turėti pažymėjimą, patvirtinantį ir suteikiantį teisę vairuoti traktorių.
  3. Žinoti ir išmanyti priskirtų mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis.

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Prižiūrėti Seniūnijai priklausančio traktoriaus, žemės ūkio inventoriaus techninę būklę, juos vairuoti, pildyti kelionės lapus.
  2. Sezono laikotarpiu šienapjove šienauti pakeles, parkus, nuo kelių valyti sniegą, vežti vandenį, esant būtinumui, atlikti smulkų traktoriaus bei kitų įrenginių remontą.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankose, privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
  2. Gyvenimo aprašymą (CV).
  3. Užpildytą pretendento anketą, asmens tapatybę, išsilavinimą bei teisę vairuoti traktorių patvirtinančius dokumentus.

Pareigybės aprašymas

Prašymas

Anketa

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. lapkričio 11 d. raštu, el. paštu: pasvalioasen@pasvalys.lt arba adresu: Pasvalio apylinkių seniūnija, Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys. Telefonas pasiteirauti: 8 451 34 314. Daugiau informacijos – Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės, adresu www.pasvalys.lt, skiltyje „Priėmimas į darbą“.“

Pasvalio apylinkių seniūnijos informacija

Dalintis Facebook