Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnija (toliau – Seniūnija) skelbia atranką į neužimtą pareigybę traktorininko pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnija (toliau – Seniūnija) skelbia...

Traktorininko pareigoms eiti. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, lygis – C, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7–5,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
  2. Turėti pažymėjimą, patvirtinantį ir suteikiantį teisę vairuoti traktorių.
  3. Žinoti ir išmanyti priskirtų mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis. 4. Išmanyti katilinės įrengimų (katilų, pašildytuvų, kuro ūkio įrengimų, siurblių ir t. t.) konstrukcijų charakteristikas, veikimo principus ir jų išdėstymą; gamybinės ir sanitarijos higienos pagrindus; kuro ūkio saugumo laikinųjų taisyklių pagrindus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Prižiūrėti Seniūnijai priklausančio traktoriaus, žemės ūkio inventoriaus techninę būklę, juos vairuoti, pildyti kelionės lapus.
  2. Sezono laikotarpiu šienapjove šienauti pakeles, parkus, nuo kelių valyti sniegą, vežti vandenį, esant būtinumui, atlikti smulkų traktoriaus bei kitų įrenginių remontą.
  3. Sezono laikotarpiu darbas Saločių seniūnijos katilinėje.

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
  2. Gyvenimo aprašymą (CV).
  3. Užpildytą pretendento anketą, asmens tapatybę, išsilavinimą bei teisę vairuoti traktorių patvirtinančius dokumentus.

Pareigybės aprašymas

Prašymas

Pretendento anketa

Pretendentų dokumentai priimami nuo 2022 m. lapkričio 15 d. iki 2022 m. lapkričio 18 d. 15.45 val. el. paštu: salociusen@pasvalys.lt arba paštu: Saločių seniūnija, Vytauto g. 9, Saločių mstl., LT-39423 Pasvalio r. Tel. pasiteirauti: 8 612 26 452.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Daugiau informacijos – Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės, adresu www.pasvalys.lt, skiltyje „Priėmimas į darbą“.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnijos informacija

Dalintis Facebook