Paieška
lt en

Patvirtinta prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarka

Patvirtinta prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje...

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-41 patvirtino prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarką.

KAM TEIKIAMOS PASLAUGOS?

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

KAS GALI TEIKTI PASLAUGAS?
 • socialinių paslaugų įstaigos;
 • kultūros įstaigos;
 • nevyriausybinės organizacijos.

Konkrečių paslaugų tiekėjai:

 • potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos, darbo su bendruomene, šeimos konferencijos paslaugas organizuoja ir (ar) teikia Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas ir atvejo vadybininkas;
 • atviro darbo su jaunimu paslaugas organizuoja ir teikia Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos su jaunimu dirbantys specialistai;
 • mobilaus darbo su jaunimu paslaugą organizuoja ir teikia nevyriausybinių organizacijų specialistų komanda;
 • kompleksines paslaugas šeimai organizuoja ir teikia bendruomeniniai šeimos namai;
 • asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paiešką, santykio užmezgimą, palaikymą ir (ar) jų įtraukimą į pagalbos procesą vykdo visos įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas.
KAS GALI KRIEPTIS DĖL PASLAUGŲ?
 • asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas ar rūpintojas (prašymas);
 • įstaigos darbuotojas (pvz. įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajono savivaldybėje, Savivaldybės administracijos seniūnijų, ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros, policijos ir kitų institucijų darbuotojai);
 • seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas, bendruomenės narys ar kitas suinteresuotas fizinis asmuo;

Besikreipiantis dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į įstaigą, teikiančią prevencines paslaugas, pateikdami laisvos formos prašymą, kuriame nurodo Apraše numatytus duomenis.

Įstaiga, teikianti prevencines paslaugas, gavusi informaciją apie šių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai), iš karto (jei asmuo kreipiasi tiesiogiai) arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (jei asmuo kreipiasi paštu ar elektroniniu paštu arba jei dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kreipiasi ne pats asmuo) aptaria:

 • asmens (šeimos) situaciją,
 • galimos prevencinės socialinės paslaugos turinį,
 • labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią prevencinę socialinę paslaugą,
 • siekiamus rezultatus,
 • esant asmens (šeimos) poreikiui, pasiūlo jam labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią prevencinę socialinę paslaugą (ar paslaugas), teikiamą šios įstaigos, ir (ar) pasiūlo kreiptis jam į konkrečią prevencinę socialinę paslaugą teikiančią socialinių paslaugų įstaigą.
KUR TEIKIAMOS PASLAUGOS?
 • įstaigoje, teikiančioje prevencines paslaugas, asmens namuose ir kitose vietose, konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai teikti nustatytose Socialinių paslaugų kataloge;
 • pagal konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai Socialinių paslaugų kataloge numatytą šios paslaugos teikimo trukmę, dažnumą, kitas sąlygas.
 • Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybėje teikiamų kompleksinių paslaugų šeimai vykdymo kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, užtikrina bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūrą ir kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimą.

Daugiau informacijos – Tvarkos apraše.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook