Paieška
lt en

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas

Patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius 2023 m. sausio 18–24 d. visuomenei pateikė parengtą Pasvalio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 m. projektą. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės gauta nebuvo, tad projektas buvo pateiktas svarstyti Savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybos komitetuose strateginio veiklos plano 2023–2025 m. projektas buvo detaliai aptartas, Savivaldybės tarybos posėdžio metu jis taip pat buvo išsamiai išnagrinėtas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija), Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-81 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 2023 m. vasario 1 d. vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą.

Su Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiu veiklos planu galite susipažinti ČIA.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook