Paieška
lt en

Pažintinė-kultūrinė integruota (nuotolinė) diena „Kalėdinė šventė“

2020 m. gruodžio 18 d. nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje naudojant Zoom platformą vyko pažintinė-kultūrinė integruota diena „Kalėdinė šventė“. Ją organizavo gimnazijos klasės vadovų metodinė grupė ir Mokinių taryba. Šios integruotos dienos tikslas: ugdyti meninę saviraišką, kūrybiškumą, pažinimą, suteikti galimybę išreikšti savo idėjas, ugdyti gebėjimą veikti komandoje nuotoliniu būdu, skatinti mokinius teikti kūrybinį džiaugsmą, komunikavimą ir bendravimą.
Integruotai dienai vyko paruošiamieji darbai. Kiekviena klasė turėjo sukurti šventinį sveikinimą ir pristatymą „Kaip klasės laukia švenčių֧“. Šiuos pristatymus kiekviena klasė su klasės vadovu ir jiems pagalbą teikiančiais dalykų mokytojais per pirmą integruotos dienos veiklos valandą – Klasės valandėlę žiūrėjo kūrybiškai ir išmaniai parengtus darbus. Po to, antrą integruotos dienos valandą, klasės ruošėsi viktorinai „Ką aš žinau apie Kalėdas?“ Turėjo parengti iki 10 klausimų ir pasiruošti pristatyti kitai klasei. Klasės buvo suskirstytos koncentrais 5–6, 7–8, I–II g, III–IV g. Trečią integruotos veiklos valandą klasės susitikę virtualioje erdvėje pasveikino viena kitą šventiniu sveikinimu ir surengė Kalėdines viktorinas. Klausimus ruošė įvairiai, kas su „Kahoot!“ programėle, o kas – pateiktyse. Buvo įdomu stebėti ir klausytis, kaip mokiniai ir mokytojai atsakinėja į jiems pateiktus klausimus, kaip jie išradingai ir įdomiai sugeba atsakyti, nes klasės buvo paruošusios įvairių, netikėtų ir įdomių klausimų apie Kalėdas. Ketvirtą susitikimo valandą klasėse vyko refleksija kartu su tėveliai. Visi bendravo, kas su arbatos puodeliu, kas su vaisiais ar sumuštiniu, aptarė pasiruošimo ir visos dienos veiklas ir įvykius. Mokinių pasisakymai apie šią dieną: „Linksma, kupina šventinės nuotaikos, viskas patiko labai; Man patiko viktorina, padėti skaidres daryti, atsakinėti į klausimus. Ir patiko bendradarbiauti su mūsų ir 8-ta klase!; Aš labai laiminga, galėdama dalyvauti tokioje puikiai sudėliotoje dienoje. Džiaugiuosi visais, kurie nors ir maža dalele prisidėjo prie šios dienos šventinės nuotaikos kūrimo!; geriau negali būti; Viskas super, neturiu ką pridurti; faina; viktorina sekėsi puikiai; smagu; linksma; jauku; labai spalvinga; Kalėdiška...“.
Kiekvienoje klasėje apsilankė ir netikėti svečiai, tai – gimnazijos direktorė ir pavaduoja, kurios dėkojo mokiniams už sukurtus Kalėdinius pristatymus, už gerą nuotaiką, puikias idėjas ir linkėjo gražių švenčių. Džiugu, kad ši integruota (nuotolinė) veikla pavyko, nebuvo interneto trikdžių, galėjome visi prisijungti laiku, atlikome užduotis, mokiniai pritaikė savo žinias ir įgūdžius veiklose dirbdami komandose, pateikė savo sėkmės kriterijus reflektuodami. Savo veiklą, sveikinimą, refleksiją, klasės sudėjo į skaitmeninį nuotraukų koliažą.
Mokinių taryba paruošė ir pristatė šventinę staigmeną „Kalėdinę pasaką“ ir pakvietė visus mokytojus pasižiūrėti filmuką, kurio personažais tapo patys mokytojai. Mokytojų ištarti padėkos žodžiai mokiniams: ,,Ačiū už Jūsų gerumą, mokėjimą džiaugtis; bendrystės kūrimą; šventinį stebuklą...“. Šventiškai praleista paskutinė popietė prieš mokinių atostogas kartu su Mokinių taryba ir kolegomis maloniai nuteikė artėjančių laukimu.

 

Vaškų gimnazijos bendruomenė

Dalintis Facebook