Paieška
lt en

Pradedamas rengti Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano koregavimas

Pradedamas rengti Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos atsinaujinančių išteklių...

Informuojame, kad pradedamas rengti Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano koregavimas

Teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pavadinimas: Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas

Planuojama teritorija: Pasvalio rajono savivaldybės teritorija, Pušaloto seniūnija, Pumpėnų seniūnija.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Planuojamas laikotarpis: 2023–2024 m.

TPD rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

TPD organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, tel.: 8 451 54 133, 8 612 22 710. Informaciją teikia: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Zina Masilionytė, tel. 8 658 34 180, el. p. z.masilionyte@pasvalys.lt.

TPD rengėjas: UAB „Daugėla“. Adresas: A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius. Projekto vadovas – Nerijus Gerdvilis. tel. (8 5) 273 3385 el. paštas: daugela@daugela.lt

Planavimo organizavimo pagrindas: Pasvalio rajono savivaldybės direktoriaus 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. DV-396 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano koregavimo“. Planavimo tikslas: nekeičiant nustatytų specialiojo plano planavimo tikslų, pakoreguoti zonas, kuriose vėjo elektrinių statyba yra galima bei ištaisomos specialiojo plano techninės klaidos. 

Informacija apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir teritorijos vystymo koncepciją: strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Galimybės susipažinti su rengiamu Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos atsinaujinančių išteklių energetikos - saulės energetikos inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano koregavimu: planavimo organizatorius teritorijų planavimo dokumento reikalingas viešinimo procedūras atliks vadovaujantis LR Vyriausybės nutarime „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, taikoma koreguojant specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui galima teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079  „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" aktualios redakcijos, III skyriaus, pirmo skirsnio nuostatomis. Pasiūlymus dėl specialiojo plano koregavimo visuomenė gali teikti raštu plano rengėjui aukščiau nurodytu adresu ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-67-23-748) per susipažinti su pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija

Dalintis Facebook