Paieška
lt en

Pradėta įgyvendinti projektą „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pasvalio rajono savivaldybėje“

Pradėta įgyvendinti projektą „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2024 m. gegužės 30 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09-010-P-0025 „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pasvalio rajono savivaldybėje“ sutartį. Projekto vykdytojas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, projekto partneris – viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2024-05-30.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2025-05-31.

Bendra projekto vertė – 72 569,30 Eur.

Finansavimas skirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-498 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektu sprendžiamos problemos: 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros plane viena išskiriamų sprendžiamų problemų – sparčiai senstant visuomenei ir trumpėjant sveiko gyvenimo trukmei, išaugs ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis.

Pagrindinis pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas Pasvalio rajone yra VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Pasvalio PASPC), kuriame yra prisirašę trys ketvirtadaliai gyventojų, prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų Pasvalio rajone. Pasvalio PASPC paslaugas teikia Pasvalio poliklinikoje ir devyniose ambulatorijose bei penkiolikoje medicinos punktų Pasvalio rajone. Pasvalio PASPC ambulatorinės slaugos paslaugas namuose Pasvalio rajone suteikė didžiausiam asmenų skaičiui: 2022 m. suteikė 452 asmenims, o 2023 m. I–III ketv. – 569 asmenims. Pagal aukščiau pateiktus duomenis matyti, kad didėja ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis.

Atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikės priežiūros paslaugų (ambulatorinės slaugos paslaugų namuose) paklausa yra auganti dėl senstančios visuomenės ir prieinamumas bei paslaugos kokybė nėra itin gerėjanti, projektu siekiama įsigyti reikiamą įrangą ir transporto priemonę paslaugoms teikti. Šiuo metu Pasvalio PASPC suformuota viena komanda, kuri teikia ambulatorinės slaugos paslaugas namuose. Po projekto įgyvendinimo tikimasi, kad tokių komandų galėtų būti dvi, todėl gerės ambulatorinės slaugos namuose paslaugų prieinamumas. Įgyvendinant projektą, nebus pažeidžiami horizontalieji principai bei nebus numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį laikantis horizontaliesiems principams, bus laikomasi pagrindinių Chartijos nuostatų bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

Projekto tikslas – užtikrinti asmenų, kuriems reikalingos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, teikimą.

Suplanuotos projekto veiklos (poveiklės):

  1. Veikla: mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis.

1.1. Poveiklė – elektromobilio ir jo įkrovimo stotelės įsigijimas: įsigyjamas elektromobilis su įkrovimo stotele ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai.

1.2. Poveiklė – mobilios komandos aprūpinimas įranga: įsigyjama medicinos ir kita įranga Pasvalio rajono savivaldybės ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai.

Suplanuoti rezultatai: įsigyta mobiliai komandai reikalinga įranga ir elektromobilis su įkrovimo stotele.

„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“.

 

Stateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook