Paieška
lt en

Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus

Objektas: KATILINĖS, GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO, ŠILUMOS GAMYBOS ĮRANGOS KAPITALINIS REMONTAS IR SANDĖLIO PASKIRTIES KEITIMAS Į STOGINĘ, KITOS PASKIRTIES, PRITAIKANT KURO PRIĖMIMUI IR PADAVIMUI

Statybos adresas:  Darželio g. 2, Narteikiai, Joniškelių sen., Pasvalio r. sav., ž. skl. kad. Nr. 6745/0002:23.

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės (esama); sandėliavimo (esama), kiti inžineriniai statiniai (būsima).

Projektinių pasiūlymų  rengėjas: UAB „Didma“ į. k.300559804, buveinė: Geležinkelio g. 3 LT-59033 Marijampolė, direktorius Bronislavas Jasinskis, tel. +370 343 94 011, faks. +370 343 94 013,el. paštas didma@didma.lt, projekto vadovė Nadiežda Kolbovskaja  mob. tel. 8 620 10 995, el. paštas n.kolboskaja@gmail.com

Statytojas: AB „Panevėžio energija“, buveinė: Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel.+370 45 46 3525. Faks.+370 45 50 1085, el. paštas v.petraska@pe.lt

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje Mokyklos g. 3, Narteikiuose darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.00 iki 2019 m. kovo 18 d.
Pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimas: Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti Projektinių pasiūlymų rengėjui iki susipažinimo su parengtais projektiniais pasiūlymais pabaigos datos.
Viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 18 d. 14.00. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje. Adresas: Mokyklos g. 3, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r., 109 kab.

Kita informacija:

Tikslas – didinti šilumos gamybos efektyvumą, šilumos tiekimo patikimumą

Uždaviniai:
- susidėvėjusio kūrenamo šiaudais katilo keitimas, įrengiant naują 1 MW galingumo vandens šildymo katilą su pakura ir integruotu kietųjų dalelių multiciklonu.
- įrengti naują automatizuotą kuro padavimo sistemą esamame sandėlyje, pertvarkant ji į stoginę.

Siektini rezultatai:
- užtikrinti tvarkingą katilinės veiklą.

UAB „Didma“ informacija

Dalintis Facebook