Paieška
lt en

Skelbiama atranka Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus hidrotechnikos inžinieriaus pareigoms eiti

Skelbiama atranka Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus hidrotechnikos inžinieriaus pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus hidrotechnikos inžinieriaus pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,0-9,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Organizuoti ir kontroliuoti vykdomų melioracijos, vandentvarkos darbų techninę priežiūrą.
 2. Kontroliuoti bei vertinti melioracijos, vandentvarkos darbų apimtis ir kokybę, kontroliuoti melioracijos įrenginių priežiūros darbus.
 3. Nustatyti technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius bei kitus statinius.
 4. Organizuoti tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus.
 5. Išduoti melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams melioracijos statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas.
 6. Rengti rajono metines bei perspektyvines melioracijos darbų programas.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį melioracijos, hidrotechnikos ar statybos srityje.
 3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, melioracijos darbus ir melioracijos statinių priežiūrą.
 4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), ArcGIS programa.

Nuoroda į pareigybės aprašymą: 2022-01-19 DV-29.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką (prašymas).
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą (anketa).
 4. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 20 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: 8 698 07 346, 8 658 34 231.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook