Paieška
lt en

Skelbiama informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skelbiama informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

Pasvalio rajono savivaldybės administracija,  vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 49 punkto nuostatomis, informuoja, kad yra gauta Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Kiemeliai“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Raubonių padalinio pieninių galvijų ūkio plėtra, informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija):

  1. Informacijos paskelbimo data: 2022-11-09;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė „Kiemeliai“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), pavadinimas: Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Kiemeliai“ Raubonių padalinio pieninių galvijų ūkio plėtra;
  4. PŪV vieta: Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonių k.;
  5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/10o79aR7tb4UYVodVudFapcmKmS8bgAu3/view arba  https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Panevėžio regionas (30)  ;
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapaičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook