Paieška
lt en

Skelbiama informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skelbiama informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

Pasvalio rajono savivaldybės administracija,  vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 49 punkto nuostatomis, informuoja, kad yra gauta Žemės ūkio bendrovės „Vaškai Biomethane“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – biodujų gamybos komplekso statybos Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav., informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija):

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-03-22;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Vaškai Biomethane“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Biodujų gamyba;
  4. PŪV vieta: Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: Vaskai+ispletimas_atrankos+informacija_0321.pdf - „Google“ diskas arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio regionas (10)(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook