Paieška
lt en

Skelbimas apie parengtus projektinius pasiūlymus Maskoliškių k.

Skelbimas apie parengtus projektinius pasiūlymus Maskoliškių k.

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės.
Pasvalio r. sav., Pasvalio sen., Maskoliškių k.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis.
(12.) Kitos paskirties inžinerinis statinys.
3. Projektuojami statiniai.
Kitos paskirties inžinerinis statinys – automobilių savitarnos plovykla.
4. Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma.

5. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.
UAB „Rusnė“ tel. +370 37 32 0365, el. paštas rusne@rusne.lt.
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai).
Ugnė Valatkevičiūtė el.p. ugne@rusne.lt
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).
UAB „EMSI“ , Z.Sierakausko g. 15A-6.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2020 m. vasario 5 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2020 m. vasario 5 d. 17.00 val.
UAB „Rusnė“ patalpose adresu Miško g. 30-78, Kaunas.

UAB „Rusnė“ informacija

Dalintis Facebook