Paieška
lt en

Skelbimas dėl kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės projektavimo viešinimo

Skelbimas dėl kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės projektavimo viešinimo

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės, Pasvalio r. sav., Pušalotas, statybos projektas

Numatyta kitos paskirties statinio saulės elektrinės nauja statyba Pušaloto seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio būsima kategorija: ypatingas statinys.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: saulės elektrinė: saulės elektrinės konstrukcijų aukštis su fotoelementais iki 5 m.

Elektrinės galia iki 5000 kW.

FIZINIS ASMUO elektrinės suminė galia sieks 4990 kW pagal gautą Leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą 2022-09-16 Nr. L-5958.

Registro Nr.: 67/20405

Žemės sklypo adresas: Pasvalio r. sav., Pušalotas.

Žemės sklypo unikalus numeris: 6757-0008-0130.

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6757/0008:130 Pušaloto k. v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Žemės sklypo plotas: 5,0001 ha.

Statytojo teisė įgyvendinama nuosavybės pagrindu.

Žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiami nebus vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“, įm. k. 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, įgaliotas asmuo Paulius Žymančius, el. p.  info@etprojektai.eu, tel. 8 603 50 352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Statytojas yra FIZINIS ASMUO, įgaliotas atstovas UAB „Elektros tinklų projektai“, įm. k. 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, projekto vadovas Paulius Žymančius, el. p.  info@etprojektai.eu, tel. 8 603 50 352.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Pasvalio rajono savivaldybės interneto puslapyje www.pasvalys.lt ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50 352, iki 2022-11-21 (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2022-11-21elektroninio pašto adresu info@etprojektai.eu Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai, projektuotojui teikdami pasiūlymus, turi nurodyti:
62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.);
62.2. pasiūlymo teikimo datą;
62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą, kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Data ir laikas 2022-11-22 15.30 seniūnijos patalpose: Pasvalio rajono sav., Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Joniškėlio g. 16A. Taip pat galimybė prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/5519203877 

Prisijungus „chat“ laukelyje parašyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pastą, kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso (vaizdas neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu – vaizdo ir garso.


Vaizdinė medžiaga
Projektiniai pasiūlymai

 

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija

Dalintis Facebook