Paieška
lt en

Skelbimas dėl Pasvalio rajono Dagiliškių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projekto

Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktorės
2019 m. vasario 26 d. įsakymas
"Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tiklsų nustatymo"  Nr. 13-19

Numatomas planavimo organizatorius: UAB "KLINGIS".

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tiklsų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-7, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB "KLINGIS" įgaliotos UAB "GJ Magma" 2019-02-25 prašymas Nr. 050.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-03-14 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2019-03-14.

Sprendimas dėl Pasvalio rajono Dagiliškių telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-03-18.

Dalintis Facebook