Paieška
lt en

Supaprastintas vandens gręžinių įteisinimas

Supaprastintas vandens gręžinių įteisinimas

Asmenims, kuriems nereikia leidimo požeminio vandens išgavimui, turi galimybę nuo 2023 m. sausio 20 d. įregistruoti požeminį vandens gręžinį supaprastinta tvarka.
(LR Aplinkos ministro įsakymu 2023-01-20, Nr. D1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ palengvinta įregistravimo tvarka)

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas numato 3 metų laikotarpį (iki 2025 m. gegužės 1 d.), per kurį galima įteisinti neįregistruotus gręžinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo ir Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“, visi gręžiniai (tiek skirti požeminio vandens išteklių naudojimui, tiek tyrimams, tiek angliavandenilių išgavimui ar geoterminės energijos naudojimui) turi būti registruoti Žemės gelmių registre.

Gyventojai ir ūkio subjektai, kurie eksploatuoja Žemės gelmių registre neįregistruotus gręžinius, turi pateikti paraišką savivaldybei dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį (Paraiškos forma pridedama).

Nepasinaudojus Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo suteikiama galimybe netaikant ekonominių ir administracinių sankcijų gręžinio įteisinimo metu, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 262 straipsnį 16 punktą neregistruoto gręžinio naudojimas užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 150 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 90 iki 200 eurų. Papildomai vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu toks gręžinys, kuro naudoti negalima, turėtų būti likviduotas.

Siekdama, kad šis procesas vyktų kuo sklandžiau, Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė išsamų dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą, kuris yra nuolatos atnaujinamas ir papildomas, atsižvelgus į problemas, kliūtis, su kuriomis susiduria norintieji įteisinti gręžinį.

Su atnaujintais dažniausiai užduodamais klausimais galite susipažinti čia, o čia rasite aiškiai ir nuosekliai išdėstytus žingsnius, kokius konkrečius veiksmus reikia atlikti.

Kilus papildomų klausimų ar abejonių, galite kreiptis į kontaktinį asmenį Savivaldybėje tel. 8 686 42 106, I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietūs 12–12.45 val. arba elektroniniu paštu a.lindiene@pasvalys.lt

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook