Paieška
lt en

Vaikų dienos poilsio organizavimas Pasvalio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Vaikų dienos poilsio organizavimas Pasvalio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Vaikų dienos poilsis

Dienos poilsis gali būti organizuojamas vaikams miegant arba kitomis poilsio formomis.

Kada nebereikia dienos miego?

 - sunku užmigti dieną;
 - nepamiegojęs vaikas jaučiasi gerai;
 - pamiegojęs pietų miego, sunkiai užmiega vakare;
 - dienos miegas daro neigiamą įtaką nakties miego kokybei.

Lanksti sistema

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas, pasitelkęs bendruomenės narius ir turimus išteklius, sukuria vaikų dienos poilsio organizavimo įstaigoje sistemą. Organizuojama tėvų (globėjų) apklausa, individualiai aptariami vaiko poilsio ypatumai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendradarbiaudamos su šeima, pajunta, atpažįsta, atsižvelgia į kiekvieno ugdytinio individualius poreikius bei pritaiko vaikui tinkamiausius poilsio sprendimus. Taip sustiprėja bendruomenės nuostata, kad dienos tėkmė darželyje vyksta atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Poilsio būdų pasirinkimo principai:

 - turi atitikti vaiko amžių;
 - turi mažinti stimuliaciją, aktyvumą;
 - rekomenduojamos individualios, o ne grupinės veiklos;
 - veiklos turi būti saugios, suaugusiųjų prižiūrimos;
 - jų turi būti daugiau, nei viena, kad vaikai galėtų jas keisti.

Teisinis pagrindas

Vaikų dienos poilsio organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas „Jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar)pritaikytose erdvėse“ bei 83 punktas „Vaiko dienos režimas turi atitikti vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.“

Esant poreikiui, šeimos, dėl poilsio ugdymo įstaigoje organizavimo, gali kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Miglę Kučinskienę, el. paštu  migle.kucinskiene@pasvalys.lt.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Dalintis Facebook