Paieška
lt en

Neformalaus ugdymo galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje

2020-09-03

Neformalaus ugdymo galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje

Projektas įgyvendintas 2017-2020 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė – 226.384,20 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 192.424,00 Eur Europos Sąjungos investicijų.
Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 33.960,20 Eur. 

2017 m. lapkričio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje“, įgyvendinimo (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-51-0002). Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta 192.424,00 Eur Europos Sąjungos investicijų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numatė skirti 33.960,20 Eur (15 proc. projekto vertės). Bendra projekto vertė –226.384,20 Eur.
Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti Pasvalio muzikos mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą. Projekto metu, parengus techninį projektą, buvo numatyti Pasvalio muzikos mokyklos vidaus patalpų (salės ir šalia esančių patalpų) atnaujinimo darbai: atliktas sienų, lubų ir grindų remontas, įrengta bei atnaujinta šildymo sistema, pakeista elektros instaliacija, pakeistos durys, salės kėdės, įrengta gaisrinė signalizacija. Be vidaus patalpų rangos darbų, siekiant kompleksiškai sutvarkyti patalpas ir užtikrinti tinkamą jų naudojimą buvo sutvarkytas ir apšiltintas stogas virš remontuojamų patalpų bei apšiltintos grindys. Taip pat buvo planuojama įsigyti garso ir apšvietimo techniką, muzikos instrumentus, baldus.
Kad būtų užtikrintas sklandus ugdymo programų įgyvendinimas ir sudarytos sąlygos veiklų kokybei augti bei prieinamumui didėti, buvo būtinas mokyklos infrastruktūros atnaujinimas, veiklai skirtos įrangos, muzikos instrumentų ir baldų įsigijimas. Projekto tiesioginę naudą pajus Pasvalio muzikos mokyklos ugdytiniai, kuriems sudarytos kokybiškesnės sąlygos neformaliems užsiėmimams.
Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėjo būti įgyvendintas. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija