Paieška
lt en

Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa

2019-03-19

Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa

Interaktyvus programos projektų žemėlapis Pasvalio mieste

 


Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane numatytas tikslas - sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę.
Šiam tikslui pasiekti yra iškelti 3 uždaviniai:
1. Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui.
2. Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
3. Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus.

 
Pasvalio rajone programos tikslas siekiamas įgyvendinti pagal šiuos uždavinius:
Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą (įgyvendinant projektus: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra II etapas; Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras; Neformalaus ugdymo galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje; Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste);
Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus (įgyvendinant projektą: Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas).

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija