Paieška
lt en

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje

2020-09-02

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje

Projektas įgyvendinamas 2019-2020 metais.

Bendras projekto biudžetas: 165 500,00 Eur.
ES lėšos: 147 700,00 Eur.
Savivaldybės lėšos: 17 800,00 Eur.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė nepatenkina vartotojų poreikių: nėra užtikrinama aukšta teikiamų paslaugų kokybė ir asmenų aptarnavimas. Inicijuojamu projektu siekiama pagerinti visuomenės pasitenkinimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu. Veiklų apimtyje bus atliekama Savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo procesų brandos tyrimas ir viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės tyrimas. Toliau naudojantis surinkta informacija bus vykdomas procesų (procedūrų) tobulinimas ir rezultatų užtikrinimas Savivaldybės administracijoje naudojant bendrąjį vertinimo modelį ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, pritaikant "Lean" metodą. Įgyvendintas projektas prisidės prie viešųjų paslaugų kokybės problemos mažinimo Pasvalio rajono savivaldybėje.

Siektini projekto rezultatai:
1. nustatytas asmenų aptarnavimo kokybės lygis projekto objektuose, atliekant gyventojų apklausą ir procesų brandos tyrimą;
2. patobulintas projekto objektų asmenų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės lygis įdiegiant bendrąjį vertinimo modelį (savivaldybės administracijoje), pritaikant "Lean" metodą (viešosios bibliotekos veikloje) ir patobulinant "vieno langelio" principą (abejose įstaigose).

Tikslinės projekto grupės - Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai (apie 25 tūkst. asmenų) ir Pasvalio miesto ir rajono juridiniai asmenys, kurių bendras skaičius siekia apie 321. Šių tikslinių grupių poreikis - viešųjų paslaugų teikimo efektyvumas ir aukšta paslaugų kokybė, kuri bus pasiekta po projekto įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokomi 75 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie taip pat yra įtraukiami į tikslinę projekto grupę.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija