Paieška
lt en

Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras

2020-08-31

Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras

Projektas įgyvendinamas 2017-2020 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė – 653 705,27 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 286.884,00 Eur Europos Sąjungos investicijų.
Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 366 821,27 Eur. 

2018 m. sausio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras“, įgyvendinimo (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-51-0004). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“. Projektui įgyvendinti skirta 286.884,00 Eur Europos Sąjungos investicijų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 366 821,27  Eur . Bendra projekto vertė – 653 705,27 Eur.
Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti Pasvalio krašto muziejaus veiklą, sukurianti naujų muziejinių produktų, taip išlaikant esamus ir pritraukiant papildomus lankytojų srautus.
Pasvalio krašto muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė Pasvalio rajono savivaldybės įstaiga, veikianti adresu P. Avižonio g. 6, Pasvalys. Muziejaus pastatas pastatytas 1964 m. Muziejus be tradicinių, konvencionalių ekspozicijų salių šiuo metu rengia įvairias vaizduojamojo ir taikomojo meno parodas, vykdo per 30 edukacinių programų, skirtų įvairioms socialinėms grupėms. Nepaisant to, šiuo metu Muziejus neturi tinkamų patalpų inovatyvių veiklų vystymui, jų spektro praplėtimui, todėl sąlyginai aukšti Muziejaus lankomumo rodikliai mažėja. Pagrindinė projekto problema – kokybiškų kultūros srities paslaugų trūkumas bei inovatyvių, apimant naujausius netechnologinius sprendinius, kultūros paslaugų ir jų prieinamumo neužtikrinimas dėl nepakankamos fizinės infrastruktūros.
Įgyvendinus projektą, bus pagerinta infrastruktūra – pastatytas naujas Muziejaus priestatas (apie 300 kv. m.). Bus įsigyta įranga ir baldai, reikalingi edukacinei-muziejinei veiklai vykdyti bei darbams eksponuoti. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, bus sukurtos prielaidos ne tik tradicinei muziejininkystės funkcijai – kaupti, saugoti, tirti – vykdyti, bet bus sukurtos visos prielaidos inovatyvių muziejinių priemonių vykdymui, siekiant tenkinti ne tik kultūra suinteresuotų asmenų poreikius, bet ir išplėsti kultūros paslaugų vartotojų auditorijas.
Naujame Muziejaus priestate bus vykdomos edukacinės, parodų organizavimo, kūrybinių žaidimų, kūrybinių dirbtuvių, seminarų – mokymų ir kt. veiklos. Naujose patalpose taip pat bus įrengta animacijos laboratorija, vyks filmų peržiūros ir jų aptarimas, padidės teikiamų kultūros paslaugų įvairovė ir kokybė.
Įveiklinus objektą ir pritaikius jį muziejininkystės ir kultūrinėms reikmėms, kultūrinėse veiklose dalyvaus didesnis skaičius esamų tikslinių grupių dalyvių, bei bus įtrauktos naujos tikslinės grupės, padidės Pasvalio rajono ir kitų Lietuvos miestų gyventojų susidomėjimas Muziejumi.
Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija