Paieška
lt en

Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas

2020-02-20

Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas

Projektas įgyvendintas 2017-2019 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė – 815 603,00 Eur,
Projektui įgyvendinti skirta 693 263,00 Eur Europos Sąjungos investicijų.
Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 366 821,27  Eur.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas“, kurį iš dalies finansavo Europos Sąjunga.
Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Transporto investicijų direkcija dėl projekto įgyvendinimo (projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-51-0001). Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemone „Vietinių kelių vystymas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta 693 263,00 Eur Europos Sąjungos investicijų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti buvo numačiusi skirti 366 821,27  Eur. Bendra projekto vertė – 815 603,00 Eur.
Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti Pasvalio miesto gyventojų mobilumą ir saugumą vietiniuose keliuose.
Projekto uždavinys - modernizuoti Pasvalio miesto susisiekimo infrastruktūrą, gerinant jos techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones.
Projekto įgyvendinimo metu buvo planuojama rekonstruoti Pasvalio miesto Biržų gatvę, kuri prasideda ties sankryža su Vilniaus gatve (pradžia – 15 m nuo sankryžos) ir baigiasi ties sankryža su Mūšos gatve, bei  įdiegti eismo saugumo priemones.
Pagrindinius darbus sudarė:
1) gatvės asfaltbetonio dangos atnaujinimas; 
2)  šaligatvių įrengimas betono trinkelėmis;
3) gatvės žaliosios zonos sutvarkymas ir apželdinimas;
4) gatvės apšvietimo tinklų rekonstrukcija;
5) eismo saugos priemonių diegimas (betoninių trinkelių dangos su įspėjamuoju paviršiumi (neregiams), kelio ženklų, iškiliųjų sankryžų, pėsčiųjų perėjų, skiriamųjų salelių įrengimas, važiuojamosios kelio dalies siaurinimas, 8  sankryžų rekonstrukcija įrengiant saugos saleles).
Įgyvendinus projektą ir atnaujinus Biržų g., buvo pagerintos vietinių gyventojų bei miesto svečių susisiekimo sąlygos. Gera susisiekimo sistema užtikrina namų, darbovietės, viešųjų paslaugų prieinamumą.
Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėjo būti įgyvendintas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija