Paieška
lt en

Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra II etapas

2020-09-03

Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra II etapas

Projektas įgyvendintas 2016-2018 metais.

Projektui įgyvendinti skirta 310 794,88  Eur Europos Sąjungos investicijų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti skyrė 25 199,59 Eur (7,5 proc. projekto vertės). Bendra projekto vertė –335 994,47 Eur.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą  „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas“ (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-51-0001). Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“.
Pagrindinė problema, kuriai spręsti buvo inicijuotas šis projektas, buvo ta, kad Pasvalio miesto Vilniaus gatvės ir jos prieigų (skveras, autobusų stoties šaligatvių) bei Taikos gatvės būklė buvo nepatraukli vietos gyventojams bei verslo vystymui ir plėtrai, lengvai, kokybiškai ir saugiai pasiekiama, reprezentatyvi, patogiai naudojama lauko prekybai, mugėms, sporto renginiams ir pan . 
Įgyvendinant projektą buvo siekiama prisidėti prie palankesnių sąlygų verslo plėtrai ir kūrimui bei paslaugų sektoriui vystytis Pasvalio mieste. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai:

  • skvero, esančio Vilniaus gatvėje, dangos ir mažosios architektūros elementų rekonstrukcija;
  • Taikos gatvės dalies (nuo Vilniaus gatvės iki Gėlių gatvės) vienos pusės šaligatvių rekonstrukcija;
  • aplink stotį esančių šaligatvių dalies rekonstrukcija;
  • Vilniaus gatvės (nuo Taikos gatvės iki Vytauto Didžiojo aikštės) kairės pusės (žiūrint nuo sankryžos su Taikos g.) šaligatvio rekonstrukcija, gatvių dangos rekonstrukcija.

Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėjo būti įgyvendinamas. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija