Paieška
lt en

Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas

2021-09-15

Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas

Projektas įgyvendintas 2018-2021 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė 226 669,98 Eur,
Projektui įgyvendinti skirta 158 237,99 Eur,
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos 134 502,26 Eur,
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 23 735,73 Eur,
Savivaldybės lėšos 68 431,99 Eur.

         2018 m. birželio 7 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projekto „Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimo (projekto Nr. 20KI-KI-17-1-01893-PR001). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Projekto įgyvendinimo metu panaudota 158 237,99 Eur parama (iš jų – 134 502,26 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir 23 735,73 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos). Savivaldybė skyrė 68 431,99 (30 proc. projekto vertės). Bendra projekto vertė – 226 669,98 Eur.
         Pagrindinis projekto tikslas – įrengti įvairiapusišką ir bendruomenės poreikius atitinkančią viešąją infrastruktūrą Daujėnų miestelyje. Projekto uždavinys – įrengti gyventojų poreikius tenkinančią viešąją infrastruktūrą Daujėnų miestelyje. Siekiant įrengti įvairiapusišką viešąją infrastruktūrą ir ją pritaikyti bendruomenės poreikiams, Daujėnų miestelyje planuojama įrengti poilsio ir laisvalaikio zonas bei įrengti susisiekimo infrastruktūrą.
         Įgyvendinus projektą Daujėnų miestelyje buvo įrengta daugiafunkcinė sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takas, rekonstruota 800 kv. m Baluškių gatvės ir įrengtas šaligatvis Liukpetrių g., nuo seniūnijos link autobusų stotelės. Įgyvendinus šias projekto veiklas, viešoji erdvė tapo prieinama visoms gyventojų grupėms, aplinka palankesnė aktyviam laisvalaikiui, poilsiui ir sportinei veiklai. Sutvarkyta viešoji infrastruktūra taip pat tapo palankesnė vietos bendruomenės renginiams ir šventėms organizuoti. Be Europos struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas nebūtų galėjęs būti įgyvendintas.

Vaikų žaidimo aikštelė   Krepšinio aikštelė
Daugiafunkcinės sporto vaikų žaidimų aikštelės

Pėsčiųjų ir dviračių takas
Pėsčiųjų ir dviračių takas

  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija