Paieška
lt en

Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. dalies kapitalinis remontas

2022-01-26

Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. (123318) dalies kapitalinis remontas“

2020 m. gegužės mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projekto „Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. (123318) dalies kapitalinis remontas“ įgyvendinimo (projekto Nr. 20KL-KP-19-1-08458-PR001). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos  ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“. Projektui įgyvendinti skirta 199 632,00 Eur parama (iš jų – 169 687,20 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 29 944,80 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos). Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 50 153,00 Eur (20 proc. projekto vertės). Bendra projekto vertė – 249 785,00 Eur.
Pagrindinis projekto tikslas – įrengti bendruomenės poreikius atitinkančią susisiekimo infrastruktūrą Pervalkų kaime. Projekto veikla – Pasvalio rajono Pervalkų kaimo Ežero gatvės dalies kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą.
Iki kapitalinio remonto esama Ežero g. danga – žvyras, gatvės važiuojamoji dalis nelygi, duobėta ir kelianti pavojų vietos gyventojams ir vairuotojams, gatvę reikia dažnai greideriuoti. Dėl prastos gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės gadinamos transporto priemonės ir gaištamas kelionės laikas.
Siekiant pagerinti Pervalkų kaimo Ežero g. susisiekimo infrastruktūrą ir ją pritaikyti gyventojų poreikiams, bus atliekamas Ežero gatvės atkarpos (0,635 km) kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą. Įgyvendinus projektą, sutvarkyta viešąja infrastruktūra naudosis visi Pervalkų kaimo gyventojai, išaugs jų pasitenkinimas gyvenamąja aplinka. Taip pat bus sprendžiamos ekologinės bei galimo avaringumo problemos, sumažės  gyvenamosios aplinkos tarša dulkėmis.

Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija