Paieška
lt en

Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas

2021-11-16

Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas

Projektas įgyvendintas 2017-2021 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė – 346 614,11 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 187 753,94 Eur parama
(Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 159 590,81 Eur,
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 28 163,13 Eur).
Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 158 860,17 Eur. 

2021 m. birželio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija užbaigė projekto „Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimą. Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti kultūros paveldo objekto – Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms. Projekto uždavinys – įgyvendinti Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbus, pritaikant kultūros paveldo objektą gyventojų ir lankytojų reikmėms.

Siekiant pagerinti Raubonių vandens malūno – karšyklos-verpyklos būklę, buvo įrengta katilinė ir šildymo sistema, vandens nuotekų ir sanitariniai prietaisai, elektros instaliacija, atlikti vidaus apdailos darbai.

Taip pat įrengtas keltuvas, vidaus vandentiekis, pakeisti mediniai langai ir durys, lentų grindys. Įgyvendinus šias projekto veiklas, pastatas tapo prieinamas visiems Raubonių gyventojams ir lankytojams, o suremontuotame kultūros paveldo objekte galima inicijuoti edukacinius, kultūrinius ir laisvalaikio renginius bei šventes. Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija