Paieška
lt en

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone

2020-01-20

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone 

Projektas įgyvendinamas 2018-09-06 – 2022-09-06. metais.

Bendras biudžetas - 18 404,71 Eur.
ES fondų lėšos - 15 644,00 Eur.
Valstybės lėšos – 1 380,35 Eur.
Savivaldybės lėšos – 1 380,36 Eur.

Projekto vykdytojas  Pasvalio rajono savivaldybės administracija.
Projekto partneris – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Bendra projekto vertė: 18 404,71 Eur.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018-09-06–2022-09-06.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centru pradeda įgyvendinti projektą ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone“ finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.
Projekto tikslas – gerinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Pasvalio rajone, suteikiant socialines paramos priemones (maisto talonų dalijimas, kelionės išlaidų kompensavimas). Visa tai turės įtakos sergamumo tuberkulioze rodiklio mažėjimui.
Projekto tikslinė grupė – asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpą gydymo kursą (DOTS). 
Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkulioze sergantiems asmenims, gydomiems ambulatoriškai VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro DOTS kabinete, kompensuojamos paciento atvykimo į sveikatos priežiūros įstaigą kelionės išlaidos, dalinai apmokamas DOTS kabineto darbuotojos darbo užmokestis. Tokia parama skatins asmenis, sergančius tuberkulioze, nenutraukti ambulatorinio gydymo, bus išvengta atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, gerinama tuberkuliozės kontrolės priežiūra,  mažinamas Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės. Šiuo projektu būtų prisidėta prie sergamumo tuberkulioze rodiklio mažinimo.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija