Paieška
lt en

Projektas „Pasvalio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“

Projekto Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-010 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“ įgyvendinimas

 


 

Šiuo metu Pasvalyje įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“. 2009-12-18 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Pasvalio vandenys“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį Nr. V/2009/NS/48 projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pasvalyje“. Projektas įgyvendinimas kartu su partneriu Pasvalio rajono savivaldybės administracija, pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

 

Projekto esmė – vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Pasvalyje. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė.

 

Bendras projekto biudžetas 1.713.840,75 Lt. Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 171.384,07 Lt, Europos Sąjungos fondų lėšos 1.456.764,64 Lt, Pasvalio rajono savivaldybės lėšos 85.692,04 Lt.

 

Įgyvendinant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą, buvo numatyta išplėsti centralizuotus nuotekų ir vandentiekio tinklus Pasvalio mieste - nutiesti 1,5 km vandentiekio tinklų ir 4,1 km nuotekų tinklų.

 

Darbams atlikti 2010 m. rugpjūčio mėn. 18d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. ASR–380 „Pasvalio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ tarp rangovo UAB „Žemda“, užsakovo UAB „Pasvalio vandenys“ ir perkančiosios organizacijos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos. Nutiesta apie 1,55 km vandentiekio ir 4,02 km nuotekų tinklų. Vandentiekio tinklai pakloti Biržų, Ežero, Nepriklausomybės gatvėmis. Nuotekų tinklai – Ajerų, Biržų, Ežero, Joniškėlio, J.Janonio, Geležinkeliečių, Kalno, Šermukšnių, Topolių, J.Žemaitės gatvėmis. Kadangi projekto įgyvendinimo darbai užsitęsė iki žiemos laikotarpio, tai gatvių važiuojamųjų dalių pagrindų ir dangų atstatymo darbai turės būti baigti iki 2012m. gegužės 31 d.

 

Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo taip pat prisideda – UAB „Evikta“ vykdanti statybos techninę ir projekto vykdymo priežiūrą bei projekto administravimą.

 

Numatoma, kad projektas bus baigtas įgyvendinti iki 2013 m. balandžio mėn.

 

Įgyvendinus projektą tiesioginę naudą pajus apie 496 Pasvalio miesto gyventojų tiesiogiai prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, ir bus užtikrinta, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Dabartiniame Lietuvos raidos etape itin svarbu laiku įgyvendinti efektyvias aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą energijos ir gamtos išteklių naudojimo bei ūkinės veiklos poveikį aplinkai, nes susikaupusių aplinkos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau, nei jų prevencija ir anksčiau ar vėliau pradeda stabdyti patį ekonomikos augimą. Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, Sanglaudos fondo lėšos yra investuojamos į Pasvalio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimą ir plėtrą.

 

Detalesnę informaciją visais prisijungimo klausimais teikia UAB „Pasvalio vandenys“ Panevėžio g. 21, Pasvalys, tel. 8 652 59409, 8 699 98270.